کوردستان میدیا

چهارشنبه 5 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کابینه روحانی برای تصویب طرح‌های مجلس آه در بساط ندارد

17:43 - 7 آبان 1399

طرح بازگشت کالا برگ (کوپن) علیرغم مخالفت کابینه روحانی بدلیل نبود منابع مالی به تصویب مجلس رژیم رسید.

"حمیدرضا حاج بابایی" رئیس کمیسیون برنامه و بدجه مجلس رژیم اعلام کرد که کابینه "روحانی" موظف به فروش ٣٠ هزار میلیارد از دارایی‌های خود برای تامین منابع کالا برگ است.

براساس طرح مجلس رژیم، برای سه دهک پایین به هر نفر ماهانه ١٢٠ هزار تومان و برای دهک‌های بعدی تا ٦٠ میلیون نفر حدود ٦٠ هزار تومان پرداخت خواهد شد که در مجموع به ٣٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نامبرده همچنین افزود که تمامی اموال حکومت برای مردم است و حکومت برای تامین مایحتاج مردم باید ساختمان مجلس و ریاست جمهوری را نیز به فروش برساند.

در همین راستا، "علی ربیعی" سخنگوی کابینه روحانی اعلام کرد که حکومت هیچ منابع مشخص درآمدی ندارد و چنین طرح‌هایی رضایت آنی و تلخی بلند مدت بدنبال خواهد داشت.

نامبرده همچنین افزود که این طرح با افزایش چشمگیر قیمت برخی اقلام ضروریی خواهد شد و کابینه با این طرح مخالف است.

علیرغم کشمکش‌های مجلس رژیم و کابینه روحانی بر سر بازگشت کالابرگ، مجلس به طرح بازگشت کوپن رای مثبت داده و آن را به تصویب رسانده است.

بازگشت کالا برگ برای کمک به خانوارهای بی‌بضاعت نشان دهنده اوضاع نابسامان مردم و بازگشت وضعیت معیشتی مردم به چهل سال قبل است.