کوردستان میدیا

سه شنبه 4 آبان 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کاوە آهنگری: مهمترین تأثیر حزب دمکرات بر مردم کوردستان جهت‌گیری سیاسی و مدیریت دینامیزم مبارزاتی است

17:45 - 6 مرداد 1399

بە مناسب ٧٥مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کوردستان ایران با  "کاوە آهنگری" مصاحبە داشتەایم. وی دربارە سوالات اینگونە پاسخ میدهد.

مصاحبە: جمال رسول دنخه

حزب دمکرات مدت ٧٥سال است مبارزه می‌کند در طی این سال‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم کوردستان گذاشتە است؟

با عرض تبریک به مناسبت ٧٥مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کوردستان ایران،به باور من مهمترین تأثیر حزب دمکرات بر مردم کوردستان را می‌توان جهت‌گیری سیاسی و مدیریت دینامیزم مبارزاتی مردم نام برد. بدین معنی که حزب دمکرات بدلیل اینکه اولین حزب مدرن کوردستان بوده و بر اساس موازین نوین سیاسی- تشکیلاتی وارد معادلات سیاسی کوردستان و رابطه با مردم خودش شد،به نوعی راهبر سرنوشت سیاسی کوردستان را در دست داشت. از سویی دیگر بدلیل اینکه رهبران حزب دمکرات از معتمدین و شخصیت‌های محبوب و مردمی بودند، توانستند اعتماد مردم به خود را جلب کرده و رهبری سیاسی کورد و کوردستان را با درجه‌ی بالایی از مشروعیت داشته باشند.

این سخن تکرار می‌شود کە حزب دمکرات فرهنگ است و بە فرهنگ در میان مردم بدل شدە است بنابراین هیچگاە کسی نمی‌تواند با آن مبارزە کند؟ نظر شما چیست؟

از این جهت این سخن درست است که این حزب برخلاف برخی احزاب دیگر که بر اساس اعتقاد به یک ایدئولوژی و برای تحقق بخشیدن آرمان‌های آن ایدئولوژی که خواستگاه آن هم کوردستان نبوده، تلاش می‌کردند،حزب دمکرات، حزبی کاملا مردمی و برخاسته از بطن جامعه و با هدف تحقق حقوق دمکراتیک و مشروع مردم پا به میدان نهاد. بدین دلیل حزب دمکرات را از مردم کورد و تاریخ سیاسی کوردستان نمی‌توان جدا کرد. از طرفی دیگر بدلیل این حزب دمکرات خود را متعلق به تمامی اقشار و طبقات جامعه می‌داند، بدون جانبداری از یک ایئولوژی خاص، به حزب جمهور مردم تبدیل شده‌است. پس حداقل به لحاظ فرهنگ سیاسی از آن مردم و از خود مردم است به همین دلیل علیه حزب دمکرات جبهه گرفتن به معنای روبرو شدن با آحاد مردم است.

حزب دمکرات در چە بخش‌هایی از فرهنگ سرمایەگذاری کردە است؟

به باور من حزب دمکرات در بخش‌های گوناگونی سرمایه‌گذاری کرده و این پیام و باورها نهادینه گشته‌اند، به عنوان مثال تضاد و دوری جستن حزب دمکرات با ترور و خشونت اگرچه خود یک حزب سیاسی نظامی است، اعتقاد به همزیستی مسالمت‌آمیز با ملل دیگر در عین پافشاری بر هویت ملی و پکیج حقوقی ملت کورد، اعتقاد به دیالوگ به عنوان یک اصل دمکراتیک در دنیای سیاست، تولرانس و رواداری سیاسی با دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی، تعمیق و گسترش جنبش هویت‌خواهی که عنصر مبارزاتی حزب دمکرات بوده‌است. عدم برخورد ایدئولوژیک و مکتبی با مسائل سیاسی و بسیاری دیگر از مواردی که می‌توان به عنوان خرده‌فرهنگ‌های نهادینه شده در حزب دمکرات به آنها اشاره کرد.

نظر خود را در رابطه با حزب دمکرات بە مناسبت ٧٥مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات بیان کنید.

یک بار دیگر این مناسبت فرخنده را بویژه به خانواده‌ سرافراز شهدا، زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان، پیشمرگان، کادر و رهبری حزب دمکرات تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و آرزوی تحقق آرمان‌های بشردوستانه این حزب محبوب عموم مردم کورد را در آینده‌ای نزدیک دارم.