کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کمبود آرد در نانوایی‌ها همچنان ادامه دارد

12:31 - 22 مرداد 1398

کوردستان میدیا: به دلیل کاهش سهمیه آرد در شهرستان قوچان از توابع استان خراسان، نانوایی‌های این شهر را به تعطیلی کشانده شدند.

بر اساس گزارش رسیدە بە وب‌سایت کوردستان میدیا، روز دوشنبه بیست و دوم مردادماه، تعدادی از نانوایی‌های شهرستان قوچان به دلیل کمبود آرد به تعطیلی کشانده شدند.

نانوایان در شهرستان قوچان با چسباندن بنر " نان نیست، چون آرد نداریم " به مردم اطلاع رسانی کرده‌اند کە آردی برای پخت نان موجود نیست.

مردم برخی از روستاهای توابع شهرستان قوچان مانند "کچلانلو" به دلیل تعطیلی نانوایی‌ها محل سکونتشان مجبورند چندین کیلومتر از خانه خود دور بشوند تا بتوانند از نقاط دیگر، نان برای مصرف خانواده خود تهیه کنند

در صورتی که سیلوی گندم ١٠٠ هزار تنی در داخل این شهرستان است مردم این شهر به دلیل بی‌مدیریتی مسئولین رژیم با مشکلات زیادی روبرو هستند.

کشاورزان شهرستان قوچان که گندم خود را به سازمان دولتی غله فروختەاند، اعلام کردەاند، دولت گندم ما را به صورت نسیه از ما خریده است و تاکنون پس از  گذشت دو ماه هیچ پولی برای ما واریز نکرده‌اند.