کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کوردستان ایران، برگزاری رفراندوم استقلال را جشن گرفت

14:35 - 4 مهر 1396

کوردستان میدیا: با نزدیک شدن به ساعات پایانی رفراندوم استقلال کوردستان مردمان شهر و روستاهای مختلف کوردستان ایران با پخش شیرینی و گل به استقبال مراسم جشن و شادی برگزاری رفراندوم در غروب همان روز و تحت عنوان جشن رقص پرچم رفتند.

از صبح روز دوشنبه رژیم تروریسی ایران با مستقر کردن یگان‌های ضدشورش و نیروهای انتظامی و ایجاد جوی کاملا پلیسی و امنیتی در شهرها و روستاهای مختلف کوردستان، سعی بر آن داشت که با ایجاد هراس و ترس در میان مردمان کورد مانع از برگزاری جشن و پایکوبی به مناسبت برگزاری رفراندوم شوند. اما از آنرویی که فعالین سیاسی و اجتماعی کوردستان طی روزهای اخیر با انتشار بیانیه و پوسترهایی از مردم خواسته بودند در غروب روز دوشنبه، سوم مهر ١٣٩٦ به جشن و شادی به مناسبت استقبال برگزاری رفراندوم استقلال در کوردستان عراق بروند، اقشار مختلف کوردستان نیز بدون توجه به تمام تهدیدات و حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی آرام آرام در ساعات اولیه عصر با پخش شیرینی در میان مردم و یا گذاشتن شیرینی در معابر شلوغ شهر به استقبال جشن رقص پرچم رفتند.

همه چیز از همه شهرهای و روستاهای کوردستان آغاز شد. مردمان شهر بانه با برپایی شادی و برافراشتن پرچم و خواندن سرود ملی، شگفتی و هراس نیروهای تروریستی رژیم را موجب شدند.

در شهر سقز جوانان این شهر آغازگران جشن و شادی و درهم شکنندگان هیبت و هیمنه نیروهای تروریستی رژیم بودند که از همان ساعات اولیه در خیابان‌های شهر مستقر شده بودند تا موجب ترس و هراس شوند. مردم شهر سقز نیز با پخش کردن شیرینی و برگزاری هه‌لپه‌رکی -رقص کوردی- و تجمع گسترده در خیابان و میدان‌های شهر شادی خود را از برگزاری رفراندوم بیان کردند.

مردم مبارز سقز با راهپیمائی در مقابل نیروهای ضد شورش رژیم در ساعت شش و نیم عصر، از میدان قدس به سوی میدا هه‌لو و از آنجا به سمت سه‌راه مسجد به راه افتادند. در این مسیر مردم به سر دادن شعارهایی همچون: آزادی آزادی مبارکتان باد. استقلال کوردستان مبارکتان باد پرداختند. تا بدین لحظه که نیروهای تروریستی رژیم نتوانسته بودند مانع از تجمع مردم شوند اقدام به تیراندازی هوایی کردند که نه تنها موجب ترس مردم نشدند بلکه مردم با خوندان سرود ملی و هو کردن نیروهای رژیم بر حضور خود در خیابان‌ها تاکید کردند.

همچنین مردمان شهر مریوان با راهپیمائی در خیابان‌های شهر و خواندن سرود ملی و صف کشیدن در مقابل ماشین‌های نظامی نیروهای یگان ویژه و برگزاری هه‌لپه‌رکی در مقابل این نیروها، فاشیسم حاکم بر ایران را به چالش طلبیدند.
اما آنچه که در سنندج و میدان اقبال این شهر روی داد نه تنها نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در سنندج را متحیر کرد بلکه رژیم را نیز به لرزه درآورد. جمعیت کثیری از مردم شهر سنندج با حضور در خیابان‌ها و میادین شهر به ویژه میدان اقبال، به جشن و پایکوبی پرداختند. شهر سنندج به عنوان مرکز استان از چند روز پیش برای مقابله با حضور مردم در خیابان‌ها و ایجا جوی کاملا امنیتی، کاملا ملیتاریزه شده بود اما در دقایق آغازین عصر دوشنبه جوانان شهر با پخش کردن شیرینی و گل در میان مردم، اولین قدم‌ها را در شکستن فضای امنیتی شهر و هیبت نیروهای تروریستی ایران برداشتند. بعد از لحظاتی و پخش اخباری مبنی بر درصد بالای حضور مردم کورد در پای صندوق‌ها، جمعیت کثیر و بی‌شماری از خلق به خیابان‌ها ریختند و با خواندن سرود ملی کوردستان و نیز برگزاری هه‌لپه‌رکی به مقابله با فاشیسم جمهوری اسلامی پرداختند و هیمنه‌ی آنرا شکستند.
در راستای تجمع، شادی و راهپیمائی مردمان به مناسبت برگزاری رفراندوم استقلال کوردستان مردم کامیاران نیز به ابراز شادی پرداختند اما در لحظات پایانی غروب و مشخص شدن آمار تقریبی حضور مردم در پای صندوق‌ها، مردم روانسر و جوانرود از توابع کرماشان با حضوری ناگهانی در خیابان‌ها و میادین شهر به ابراز شادی و خوشحالی پرداختند. مردم روانسر و جوانرود با خواندن سرود ملی و برافراشتن پرچم و دادن شعار در حمایت از استقلال کوردستان عراق، تا ساعاتی خیابان‌های این شهرها را به خروش واداشتند.