کوردستان میدیا

شنبه 25 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کوردستان ایران در حمایت از روژاوا خروشید

17:51 - 20 مهر 1398

کوردستان میدیا: در سراسر کوردستان ایران، مردم برای محکوم کردن جنایت ارتش ترکیه و حمایت از کوردستان سوریه به خیابان‌ها ریختند.

براساس گزارش رسیده به وب سایت کوردستان میدیا، در سراسر کوردستان ایران، مردم به خیابان آمده و حمله ارتش ترکیه به کوردستان سوریه را محکوم کرده و حمایت همه جانبه خود از مردم بی‌دفاع روژاوا را اعلام داشتند.

شهرهایی که تجمع اعتراضی در آن در حال انجام است عبارتند از: " کرمانشاه، سنندج، بانه، سقز، اشنویه، بوکان، سردشت، جوانرو، ثلاث باباجانی، پاوە".

در این تجمعات اعتراضی شعارهایی مانند: "زنده باد مقاومت روژاوا، کوردستان کوردستان  گورستان فاشیستان، مرگ و نمان و نیستی برای ترکیه فاشیستی، مرگ بر دیکتاتور، تا یک کورد زنده باشد کوردستان زنده است، روژاوا تنها نیست روژهلات پشتیبان آن است" سر دادند.

در روزهای اخیر، اقشار مختلف کوردستان ایران حمله ارتش ترکیه به کوردستان سوریه را محکوم کرده و حمایت خود از مقاومت و مبارزات مردم کوردستان سوریه اعلام کردند.