کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کوه‌ها تنها دوست ما نیستند

10:19 - 3 آبان 1398

کریم پرویزی

صدها سال است که وطن کوردها در برابر تهدید و هجوم است و در تاریخ این منطقه، به صدها و هزاران مرتبه، هجوم قبیله و عشیرت و مهاجران و امپراطوری‌ها به خاک کوردستان را به ثبت رسانده است و صدها تراژدی و حماسه خلق کرده‌اند.

در این چندین صده، هرگاه دشمنان کورد و اشغالگران به کوردستان یورش آورده‌اند، اگر کورد یارای مقابله با لشکر صدها هزاری جنایتکاران را نداشت، به دره و کوه‌های سرکش کوردستان پناه برده است و کوه‌ها به پناهگاه و مامن کورد مبدل گشته تا آنها را از تراژدی‌ها محفوظ نگه دارد.

لشکر اشغالگران نیز که از راه زمینی یورش آورده‌اند، در دره و کوه‌ها توانایی یورش را از دست داده و مجبور شده که دست از سر کورد برداشته و به جایی دیگر بروند، بدین شیوه کوه در تاریخ چندین صده و هزاره کوردستان به تنها دوست کورد مبدل گشته است.

اما اینک چندین موضوع مهم تغییر به خود دیده‌اند و پناهگاه کورد از شرایط قبلی خود خارج شده است.

تغییر مهم اینست که تکنولوژی جنگ دشمن بسیار تغییر کرده و اینک بدون احتیاج به زمین و نیروی پیاده، از طریق ماهواره و پهباد و نیروی آسمانی تا عمق دره‌ها و سخت‌ترین قله‌ها و صخره‌ها هجوم می‌برند و دیگر کوه به آن سادگی قبل نمی‌تواند پناهگاه کورد باشد، که این شرایط را به سمت تغییرات در آینده سوق می‌دهد.

ضمن همه زیان و خسارت‌های این تکنولوژی نوین جنگی، این نتیجه را برای کورد دارد که کورد مجبور است که مبارزات خویش را تنها گره خورده به کوه نپندارد و دروازه‌ای تازه باز کرده تا اینکه "شار" به پناهگاه مبدل شود و به معنای دیگر "شاخ" دیگر به تنهایی جوابگو نیست و "شار" به دوست اساسی دیگر کورد مبدل می‌گردد.

فاکتور مهم دیگر این تغییرات در وسایل و تکنولوژی‌های ارتباطی است، انقلابی در این مورد صورت گرفته است، باعث گشته که جنگ و درگیری در کوردستان دیگر بی‌صدا صورت نگیرد.

اگر زمانی هجوم دشمنان دور دست مثل مغول‌ها و قبایل دیگر با طی مسافت هزاران کیلومتر به خاک کوردستان صورت می‌پذیرفت و یا هجوم قبایل خونخوار نزدیک، مثل همخامنشی و در این اواخر نیز آتاتورک و صدام و خمینی و اسد، در کوردستان فاجعه خلق می‌کردند و به گوش کسی نمی‌رسید و یا چندین دهه طول می‌کشید تا به گوش مردم دیگر برسد که در خاورمیانه چه اتفاقی روی داده است؛ اینک با سرعت چند ثانیه، جنایتکاران رسوا شده و به گوش همه جهان می‌رسد.

این و ترس جوامع جهانی از انتشار آدمکشان و خونخواران در همه جهان، شرایط را به سطح دیگری رسانده و دوست دیگری برای کورد پیدا شده است که عبارتنداز؛ افکار عمومی جاومع مختلف و ترس سیاست‌مداران از این افکار عمومی و ترس امنیتی مردم، چنان کرده که کورد می‌تواند بهتر از قبل دنبال دوست دیگری باشد.

لذا، کورد و کوردستان دوست دیگری پیدا کرده است و باید به گسترده‌تر کردن کمربند استراتژِی مبارزات میهنی بیاندیشد و حمایت دوستان گسترده‌تر و نیرومندتر شود، تنها کوه‌ها را دوست خود ندانیم، زیرا ممکن است استراتژی جنگ دشمنان این باشد که در کوه محدودمان کرده و در همان جا نابودمان کنند.

"شاخ و شار" و حمایت جهانی را به ستون‌های مبارزاتمان مبدل کنیم و با نیرو و اندیشه تازه، تاریخ را با دستان خویش بنگاریم.