کوردستان میدیا

دوشنبه 18 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات انتحاری بە مرکز بغداد را برعهدە گرفت

11:42 - 3 بهمن 1399

روز پنج‌شنبە، ٢١ ژانویە ٢٠٢١، گروه تروریستی دولت اسلامی در عراق و شام موسوم به "داعش"، مسئولیت دو حمله انتحاری پی در پی در میدان "الطیران" در مرکز بغداد که منجر به کشته شدن ٣٢ تن و مجروح شدن ١١٠ نفر از شهروندان عراقی شده را بر عهده گرفت.

"داعش" روز پنج‌شنبە، در خبرگزاری وابستە بە خود "اعماق" کە در شبکە اجتماعی "تلگرام" فعال است مسئولیت دو حملە انتحاری پی‌در‌پی در مرکز شهر "بغداد" را بر عهدە گرفت.

"مصطفی الکاظمی" نخست وزیر عراق به دنبال وقوع این دو حمله انتحاری در "بغداد" دستور بە ایجاد تغییر در ساختارهای دستگاههای امنیتی و برکناری چند تن از فرماندهان آن را صادر کرد.

"الکاظمی" در توئیتر نوشت:  "واکنش ما به کسانی که خون عراقی‌ها را ریخته‌اند، بسیار سخت و ویرانگر خواهد بود".