کوردستان میدیا

سه شنبه 28 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یورش نمایندگان مجلس رژیم به ملت کورد

09:49 - 23 مهر 1398

کوردستان میدیا: مهره‌های دست نشانده رژیم در مجلس رژیم اسلامی با حمله به دفاع برخی نمایندگان حامی کوردستان سوریه، ملت کوردستان را تروریست خواندند.

مهره‌های دست نشانده رژیم در به اصطلاح مجلس نمایندگان، در حال تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف و شکاف در بین مردم هستند.

براساس گزارشات منتشرە، "محمد حسن نژاد"، دست نشانده رژیم در شهرستان جلفا  و مرند در مجلس رژیم ایران، حملات تندی علیه ملت کوردستان و برخی نمایندگان صورت داد که از مقاومت و دفاع کوردستان سوریه در برابر تجاوز ترکیه دفاع کرده بودند.

"حسن نژاد" در سخنانی اعلام کرد: " ملتی به اسم ملت کورد نداریم و نمایندگان کورد زبان بر جدایی طلبی صحه می‌گذارند".

نامبرده همچنین با تروریست خواندن ملت کورد از حملات ارتش ترکیه به کوردستان سوریه حمایت کرد.

"نادر قاضی پور"، مهره دست نشانده رژیم در ارومیه، نیز در سخنانی تحریف‌آمیز، قتل دانشمندان هسته‌ای که به وسیله رژِیم ایران صورت پذیرفته بود را به ملت کورد ارتباط داده و با تروریست خواندن ملت کورد، از حملات ترکیه علیه کوردستان سوریه حمایت کرد.

این سخنان در حالی است که اکثر مردم ایران و شخصیت‌های سیاسی و هنری و ورزشی و ویژە کوردستان ایران بە خیابان‌ها آمدە و حملات ارتش ترکیه به کوردستان سوریه را محکوم کردند.