کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یک سرهنگ سپاە پاسداران رژیم ایران در "بۆکان" کشتە شد

18:43 - 16 فروردین 1400

روز دوشنبە شانزدهم فروردین‌ماه راس ساعت ٣:٣٠ دقیقه بعد از ظهر سرهنگ "مرتضی امین پور" یکی از اعضای ارشد سپاه پاسداران در "بۆکان" کشتە شد.

این عضو سپاه نزدیکی پل "کۆسه" کشتە شدە است. وی ساکن شهر "سایین قەڵا" بودە و در یکی از پایگاه‌‌‌های سپاه مشغول کار بودە است.

وی کسی بودە است کە در آزار و اذیت مردم نقش داشتە است. بعضی از گزارش‌ها حاکی از آن است کە این عضو سپاه قربانی اختلافات داخلی میان مسئولان فرمانداریی "بۆکان" شدە است.

برخی از منابع محلی نیز گزارش دادەاند کە وی خودکشی کردە است.