کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یک معلم درخراسان بازداشت شد

12:15 - 21 مرداد 1398

کوردستان میدیا: طی روزهای گذشتە یک شهروند ساکن شیروان از سوی اداره اطلاعات رژیم ایران در شهرستان شیروان بازداشت گردید

بر اساس گزارش رسیدە بە وب‌سایت کوردستان میدیا، روز جمعه نوزدهم مرداد، یک شهروند ساکن شیروان با هویت "ابراهیم صداقت'' از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان شیروان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

ابراهیم صداقت فارغ التحصیل رشتە تربیت بدنی و مربی ورزش  بودە و بە اتهام "تشویش اذهان عمومی، نژاد پرستی و همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران  بازداشت شدە است.