کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیالوگـ ـ موضوع برنامه: داگاه بلژیک و مبادلە تروریست اسدی

22:29 - 22 اسفند 1401

دیالوگـ ـ موضوع برنامه: داگاه بلژیک و مبادلە تروریست اسدی
مهمان برنامه
: بێهزاد نظری/ عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، پاریس