کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یکی از مدرسان مدرسە "آرتینا": آیا می‌شود مرگ جوانان وطن را به خاطر قوانین متحجر دید و سکوت کرد؟

10:56 - 16 مرداد 1402

چند روز پیش خبری منتشر گردید کە یکی از مدارس استان سنە (سنندج) بە نام مدرسە "آرتینا" بە علت این کە در انقلاب ژینا از خواست برحق مردم حمایت کردە است از سوی وزارت آموزش و پرورش رژیم جمهوری اسلامی ایران با ابطال مجوز مواجە شدە است. بنا بە ادعای وزارت آموزش و پرورش رژیم جمهوری اسلامی ایران مدرسان و دانش آموزان این مدرسە  از انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی" حمایت کردەاند.

"کوردستان میدیا" وب سایت رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران از طریق خبرنگار خود با یکی از مدرسان این مدرسه مصاحبەای کتبی ترتیب دادە است کە توجە شما را بە متن کامل آن جلب می‌نماییم.

بە علت این کە هویت این مدرس مدرسە "آرتینا" فاش نشود و مشکل امنیتی برای ایشان و سایر مدرسین و دانش آموزان ایجاد نگردد وب سایت "کوردستان میدیا" با حفظ اصول امنیتی و اخلاقی هویت آن را نزد این وب سایت محفوظ داشتە است.

 

گفتگو: جاوید شنۆ

ـ درباره ایده  تاسیس دبستان آرتینا در سنه برای ما بگویید.

این دبستان در سال ۱۳۸۹ توسط خانم سپیده صفاریان کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی در شهر سنندج تاسیس گردید. ایده تاسیس این دبستان پس از انجام یک پژوهش توسط موسس و همکارانش در میان ۱۵۰۰ دانش آموز دختر در شهر سنندج و مشاهده نتایج نگران کننده آن موجب ایجاد آن گردید و هدف نیز پیشگیری از دفورمیتی‌های ساختار قامت دختران که به خاطر فقر حرکتی ( کم تحرکی دختران نسبت به پسران)، فقر فرهنگی (جامعه ی مردسالار و محدودیت فعالیت‌های حرکتی دختران)، نوع پوشش ( پوشش اجباری که مانع مشاهده مشکلات اسکلتی دختران می‌شد)، عدم آگاهی اولیا خانه و مدرسه (نداشتن دانش تخصصی در مورد مشکلات ساختارقامت کودکان ) با انجام فعالیت های ورزشی بوده است.

ـ یکی از مسائلی که بدان اشاره نمودید مشکلات فیزیکی دختران زیر پوشش حجاب پنهان شده بود راهکار شما برای رفع این مشکل چه بود؟

فراهم نمودن فضا و برگزاری کلاس‌های رشتەهای ورزشی چون ژیمناستیک، شنا، بدمینتون، دو ومیدانی و بسکتبال  در کنار سایر دروس مانند ریاضی و دیکته و...  که کودکان در فضاهای مناسب بدون پوشش محدود کننده، آزادانه فعالیت نمایند.

ـ این عیب و نقص فیزیکی چه تاثیری بر آینده زندگی شخصی و مشترک دختران داشت؟

 تغییر حالت ساختار قامت کودکان در اثر عادات غلطی مانند بد نشستن، غلط خوابیدن، حمل کیف های سنگین و ...  باعث ایجاد مشکلات زیادی درآینده آنان خواهد شد، به ویژه اینکه دختران نیمە موثر  جامعه را تشکیل می‌دهند و نقش مهم مادر را درخانواده ایفا می‌کنند. هر چه مادر از سلامت بیشتری برخوردار باشد؛ نقش مهمی در تربیت فرزندان آگاه و سالم در یک جامعه ی پویا را  خواهد داشت.  

ـ مدرسه شما با رفع مشکل حجاب آن هم در سیستم رژیم ایران با چه موانعی روبرو بود؟

 خوشبختانه با توجه به اینکه کودک بودند در فضای مدرسه اجباری به رعایت حجاب نداشتند و آنگونه که احساس راحتی می‌کردند، رفتار می‌کردند. مشکل مدارس زمانی ایجاد می‌شد که کارمندان متعصب و متحجر آموزش و پرورش وارد مدارس می‌شدند.

ـ مدرسان مدرسه شما تحت چه شرایط روحی و روانی از نظر فشارهای امنیتی نهادهای رژیم کار می کردند؟

  عدم رعایت قانون و تخلفات متعدد و اعمال سلیقه شخصی از طرف نیروهای خودسر مدیریت اداره آموزش و پرورش، کارشناس مشارکت‌های ناحیه و اداره کل به ویژه حراست آموزش و پرورش ناحیه ٢سنندج که فردی کم تجربه و ناآگاه است؛ به شکلی آزاردهنده و بیمارگونه کارکنان را می‌آزرد. کارهای غیر قانونی آشکار مانند عدم صدور ابلاغ مدیر علیرغم درخواست موسس به طوریکه از مهر ماه تاکنون مدیر دبستان ابلاغ دریافت نکرده است، مسدود ساختن سایت‌های سیدا و سنجش جهت ثبت نام و یا سایر انجام کارهای اداری بوده است. این عدم رعایت قانون، باعث ایجاد عدم امنیت در پرسنل مدرسه شده و شوربختانه با ایجاد استرس آنها را بشدت تحت فشار قرار می‌دادند.

ـ پرونده سازی برای مدرسه شما از سوی رژیم ایران به سبب حمایت از  انقلاب ژینا بوده است، چرا؟

آیا می‌شود مرگ جوانان وطن را به خاطر قوانین متحجر دید و سکوت کرد؟ هیچ وجدان بیداری تحمل نخواهد کرد. نسل جوان در هر جامعەای سرمایەهای انسانی آن جامعه محسوب می‌شوند. برخلاف عدەای که برطلا ، زمین و یا دلار سرمایه گذاری می‌کنند؛ من معتقدم که سرمایه واقعی هر جامعه جوانان آن هستند و باید بر آنان سرمایه گذاری نمود. بنابراین با انتشار استوری و پست‌های اعتراضی به قتل‌های حکومتی، سعی کردیم اعتراض خود را به این موضوع نشان دهیم.  

ـ در انقلاب ژینا دانش آموزان و معلمان این مدرسه چه نقشی داشتند؟

غیر ممکن بود انسانی چنین قساوتی را ببیند و از این موضوع غمگین، خشمگین و برآشفته نباشد.

 -آیا به نظر شما این تفسیر درست بوده که رژیم به طور سیستماتیک این مدرسه را در کوردستان ایران تعطیل نموده است؟

در تعطیلی این مدرسه از اداره آموزش و پرورش ناحیه ٢ سنندج و مدیریت اسبق محمدسعید کنعانی، حراست ناحیه ٢ سنندج جواد ضیایی، مشارکت‌های ناحیه ٢ سنندج محمدطیب علیرضایی تا هاشم ناظمی جلال مدیرکل اداره کل آموزش و پرورش کوردستان  و اداره مشارکت‌های مردمی آن به مدیریت سید کامل حسینی و همچنین شورای نظارت استان به ریاست عطااله فروتن پژوه و حراست کل اداره آموزش و پرورش سیروس ساعد پناه نقش مستقیم در تعطیلی این دو دوره مدرسه داشتەاند. که شوربختانه پس از تایید وزارت آموزش و پرورش و ارسال نامه نهایی، دستور لغو مجوز و تعطیلی دائم این دو دبستان برتر در استان صورت گرفت.

-نظر خود را به عنوان یک مدرس برای ما بیان کنید

مدارس نبض تپنده  هر جامعەای هستند که وظیفه  تربیت شهروندانی آگاه، مسئول و خلاق را به عهده دارند؛ و تعطیلی آن‌ها منجربه ایجاد ناامیدی و سرخوردگی  به طور کل در جامعه شده و مانعی بر توسعه و پیشرفت در عرصەهای گوناگون خواهد شد. به ویژه مدارس خلاقی که با کمک معلم‌های آگاه و دانا با پرهیز از خشونت و رواج مهربانی، شادی ، نشاط و دوستی را به کودکان هدیه می‌کنند. تعطیلی این مدارس به طور اخص، تاثیری مخرب برروان کودکان، خانوادەها، معلمان و پرسنلی که تنها منبع درآمدشان از این مدارس است را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است آثار چنین اقدامات نابخردانەای قطعا دامان  حکومت‌های خودکامەای را خواهد گرفت که به جای تکیه بر قانون و توجه به چشم اندازهای لازم و عشق ورزی به انسان‌ها، چنین اقدامات حقیرانەای را رقم می‌زنند.