Kurdistanmedia

Şemî 21 Îlon 2019
Malpera Navendî a Partiya Demokrat Kurdistana Îranê

DAÎŞ metirsînîne li serKomaraÎslamî a Îranê

13:46 - 10 Kanûna pêşîn 2015

MistefaHicrî

Di van rojêndawiyê de ÎbrahîmCe’iferîWezîrêKarêDerve ê Îraqê li gorabelgeyênDezgehaSîxoriyêyavîwelatîragehandkuçendînwelat -ji wan KomaraÎslamiyaÎranê- bûnearmancaêrîşênDAÎŞ’ê.

Piştîvêyekê, hinekjiberpirsyarênKomaraÎslamiyaÎranêraporên cur bi cur derheqpiştrastkirinavênûçeyêbvelavkirin.

EbdulrezaqFîlîWezîrêNavxweyêwelat di bernameyeketelevîzyonî di şeva 2ê Sermawezê de, bas jivedîtinaçendînbombeyan di rojhilatawelat de kir, kujiboteqandinêhatibûnamadekirin, û rojaDuşemiyêjî 28’ê Xezelwerênûçegihaniyadewletîya ‘ÎRNA’ jizimanêCihigirêewlehiyanavxweyîyaser bi WezaretaÎtilaatêveragehandku du tîmênterorîstî di aliyêrojhiulat û rojavayawelat de hatinetunekirin.

NûçegihaniyaXwendekarênÎranê (ÎSNA) jizimanêfermandarêgiştî ê SpahaPasdaran, tevîpiştrastkirinapiştevaniyajiDAÎŞ’ê li Îranê û jinavbiirnayekji wan torênterorîstî, ragehand: “Torên din ênterorîstîjî di bin çavdêriya me de ne, û di demaxwe de emêberbirûyê wan jîbibin”.

WîfermandarêSpahaPasdaranherwisaragehandku: “Renge DAÎŞ bikarekarênbiçûkencam bide, lênikare di Îranê de wekîwelatên din ne aramiyêçêbike”.

Bêgumangelleknûçeyên bi vîrengîbelavdibin, lê li serbingeha van zanyariyênku di destên me de ne, ewnûçeya (gefxwarina DAÎŞ li dijîÎranê) nûçeyeketewawnerast û derev e, û Îran ne tenênihajihêla DAÎŞ veneketiyebergefê, belkûwekîcarênberêrejîmaÎranê û hevalbendênwê, di navwêgirûpaterorîstî de nifûzaxweyaherîzêdehene, û rolekemezin di van pîlanan de dilîzin, kurejîmaÎranêbirêvebirina van pîlanan li dijîKurdan û ErebênSunî di herêmên li bin çavdêriyaÎranê de, dide wan. Ku
wisabûarmancaÎranêjivêyekêçi
ye? KomaraÎslamiyaÎranê di piropagendeyênxwe de wisanîşandide, ku di eniya li dijî DAÎŞ de şer dike, û li dijîvêgirûpê ye, û jiboselmandinavêdijminatiyêjî, beşdariyahinekjiefserênpayebilindênxwe li dijî DAÎŞ de wekîbelgetîne, (helbetkunûçeyêngirêdayî bi kuştina van efserantupêwendiyawê bi DAÎŞ’ê re nîne, belkûçavkanîgirtîjisedemeke din e, ku di cihêxweemêqalawêbikin), mixabinkuheyanihagellekaliyanewsenaryoyarejîmaÎranêbawerkirine).

Di van rojan de Amerîka û Rûsiyejîgihanevêencamêkudibeşer di vîwelatî de bidawîbihê( herçendkuwisadixuyeku li serrol û pêgehaBeşarEsedcudahiyaboçûnanhene) û bas jihebûnahinekbernameyandikin bona bidawîanîna bi şer, helbet bi alîkarya NY.

Di rewşeke bi vîrengî de, Îrandixwazeku bi ragehandinavênûçeyêku li bermetirsiya DAÎŞ de ye, dixwazekuxwegirantirnîşan bide, li cemlîstikvanêneslî û serekeênkuçarenûsaSûriyêdiyarîdikin, û hewldideku di vêderheqê de zêdetirarmancanbipêke, û qazancekezêdetir bi destbixe, da kutolavêhemûxercêku li Sûriyê de kiryeveke.

Bona vêkurejîmaÎranênîşan bide û îsbat bike ku DAÎŞ gfeke li serrejîmaÎranêjî, neçar e kuhineknûçeyanbilav bike li derheqvêku wan hinektorênterorîstîêngirêdaytî bi DAÎŞ’êdestbiserkirine,- her wekîku me dît di van çendrojênderbazbûyî de karekî bi vîrengîkir- heyadûr nine kuhinekteqînanjîpêkbîne, û ewkesênkudixwazin di navxweyaÎranê de terorbikin, û berpirsatiyawêbixestûyêDAÎŞ’ê.

-Xalagirîng di vir de ew e kuherçendkuhandanaRûsiyêjialiyêKomaraÎslamiyaÎranêve, bûyesedemadestêwerdanamicid di Sûriyê de, di berjewendiyaBeşarEsed de, lê bi vêdestêwerdanê, RûsiyebedelaÎranêbûyelîstikvanêsereke di navahêzênherêmê de, jibodiyarîkirinaqederaSûriyê, û Îranhêdîhêdîgirîngiyaxwe di vêpiroseyê de jidestdide, bitaybetîkuwisadixûyekuRûsiyegellekjîpênexweş nine ku di vîwarî de bi Amerîkayê re lihev bike, û bi vîrengîhevalbendêxwewateÎranê bike lahêzek (ehromek, zextek) bona wergirtinapoanênzêdetir, û Îranêjîhest bi vêtehlûkeyêkiriye, lewra bi hewcedizanekurolaxwewekîaliyekku li bermetirsiya DAÎŞ de ye, zêdetirnîşan bide.

Di rastî de KomaraÎslamî ne evakunîgeranêvê be, kujialiyê DAÎŞ vebikeve bin tehlûke û metirsiyê de,
belkûewjibidawîhatinaşerêdigel DAÎŞ û heyatunekirina DAÎŞ ditirse, DAÎŞ’ekku her jidestpêkapêkhatinaxwe de, gellekalîkarîjidestênÎranêwergirtin, û ewyekbûsedemekbingehîn bona hêzwegirtinavêrejîmê di herêmê de, bitaybetî di Îraq û Sûriyê de.

BibereketaavabûnavêsaziyêKomaraÎslamiyaÎranêkariyekuhêzekemezin bi navê “HeşdaŞe’ibî” di Îraqê de ava bike, û roj bi rojvêbihêz bike, û armancênxwejiriyawêve bi destbixe, û di Sûriyê de jî bi hezarankesjihêzênlşkerî û SpahaPasdaran a xwe bi hêcetaşerêdigel DAÎŞ amade bike, û heyaragehandiyekuSûriyejibo wan jiparêzgehaXûzistanêyaÎranêgirîngtir e, û nihajîwêwekîbeşekjiwelatêxwedihesibîne.

Nihadûredîmenabidawîhatinaşerê DAÎŞ û di encam de, guhertina di navhevkêşeyênsiyasî-leşkerîênherêmê de eşkerebûye, û jinihaşûndaÎranhêzaxwe, gelowê bi kîjanhêcetîbiparêze? Ewyeknîgeraniyaherîmezin a Îranêji van guherînkariyan e.