کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آذری زبانان سالروز تاسیس حزب دمکرات را تبریک گفتند

12:50 - 24 مرداد 1398

کوردستان میدیا: حزب دمکرات کوردستان ایران از حمایت سراسری در ایران برخوردار است و آذری زبانان به مناسبت ٢٥ام مرداد فعالیت تبلیغیاتی انجام دادند.

براساس گزارش رسیده به وب سایت کوردستان میدیا، اعضا و هواداردان آذری زبان حزب دمکرات به استقبال ٢٥ام مرداد رفته و با اعلام آمادگی و بیزاری جستن از رژیم آخوندی، تراکت و پوستر مخصوص به این مناسبت را پخش کردند.

اعضای آذری زبان حزب دمکرات در شهرستان "شاهین دژ" و روستاهای توابع آن فعالیت گسترده تبلیغاتی انجام دادند.

مناطقی که در آن فعالیت تبلیغاتی صورت گرفت عبارتند از: "داخل شهر شاهین دژ، اطراف پمپ گاز، اطراف معاینه فنی (جاده تکاب ـ شاهیندژ)، جاده شاهین دژ ـ بوکان، روستاهای قدیم، آغ تپه، ساروجه قدیم، عقربلو، احمدآباد، بی بی کند، موشاندره، کول آباد و غیبعلی".