کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اطلاعیه نمایندگی حزب دمکرات در "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" جهت تنویر افکار عمومی

13:08 - 26 خرداد 1398

کوردستان میدیا: نمایندگی حزب دمکرات در "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" در رابطه با یکی از بیانیه های همبستگی بە منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیه ای منتشر کرد.

متن این اطلاعیه به صورت ذیل می باشد:

جهت تنویر افکار عمومی

پس از آغاز تنش‌ها‌میان رژیم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منقطه و برخی دیگر از کشورها، "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" که از ١٠ حزب و سازمان، از جمله حزب دمکرات کوردستان ایران تشکیل شده است در تاریخ دوم خرداد ماه ٩٨، برابر با ٢٣ مه ٢٠١٩ میلادی بیانیه‌ای را منتشر کرد.

این بیانیه کە تحت عنوان “بالا گرفتن تنش، افزايش خطر جنگ فرصتی برای سرکوب مبارزات مردم ما عليه نظام جنایت کار و فاسد جمهوری اسلامی ایران!” منتشر شده، موجب نگرانی برخی از اعضای حزب و همچنین بخشی از دوستان و هوادارن حزبمان شده است.

بدینوسیله افکار عمومی کوردستان را آگاه می‌سازیم که متن کلی این بیانیه سیاست حزب دمکرات کوردستان ایران نمی باشد.

حزب دمکرات کوردستان ایران سیاست‌های آشوب‌گرانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی را دلیل اصلی ایجاد این بحران‌ها می‌داند.

حزب دمکرات کوردستان ایران همیشە از تمام اعمالی کە در چارچوب سرنگونی رژیم یا به منظور تضعیف این رژیم ضد بشری انجام می‌شوند، استقبال نموده و بر این سیاست نیز اصرار دارد.

در رابطه با انتشار این بیانیه اشتباهی از سوی نمایندگی حزب دمکرات کوردستان ایران در "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" رخ داده و بدین منظور عذرخواهی می‌کنیم.

نمایندگی حزب دمکرات کوردستان ایران در "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران"
٢٦ خرداد ماه ١٣٩٨ برابر با ١٥ ژوئن ٢٠١٩