کوردستان میدیا

پنجشنبه 16 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اعتصاب دانشجویان اسلام آباد غرب، ٢٦مین روز خود را پشت سر گذاشت

19:22 - 24 خرداد 1397

کوردستان میدیا: دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام‌آباد غرب، از توابع استان کرماشان، مدت ٢٦ روز است که در اعتراض به فقدان آزادی بیان، فضای امنیتی و مشکل صنفی دست به اعتصاب زده‌اند.

بنابر خبر رسیده به وب سایت کوردستان میدیا، روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد ماه، اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد غرب وارد بیست و ششمین روز خود شد.

دانشجویان این دانشکده، از ٢٦ روز پیش در اعتراض به فقدان آزادی بیان، فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه و نبود امکانات مناسب دست به اعتصاب زده‌اند.

دانشجویان این دانشگاه می‌گویند که از سوی مسئولان دانشکده تهدید شده‌اند و فضای دانشکده به شدت امنیتی است.

دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد کرماشان بر ادامه اعتصاب خود تا رسیدن به خواسته‌ها و بهبود وضعیت این دانشکده تاکید کرده‌اند.

تاکنون مسئولان رژیم در دانشگاه رازی اسلام آباد، پاسخ مشخصی به خواسته‌های این دانشجویان نداده‌اند.