کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آموزشگاه سروان "چەکۆ" در هیاهوی ‌غرور و شادی پیشمرگە‌های کوردستان

12:38 - 11 اسفند 1399

روز یک‌شنبە، مورخ ١٠ اسفند ماه ١٣٩٩، مراسم پایانی دورە ٢٤٧ مقدماتی نیروی پیشمرگە کوردستان در کوهستان‌های کوردستان برگزار شد.

در این مراسم شماری از اعضای رهبری حزب، فرماندهان، کادر، پیشمرگە و مهمانان حضور داشتند.

ابتدای این مراسم با خواندن سرود ملی "ای رقیب" و یک دقیقه سکوت به نشان ادای احترام به شهیدان کورد و کوردستان آغاز شد.

در ادامە شرکت کنندگان دورە با انجام رژە نظامی و انجام دادن دفاع شخصی آمادگی جسمانی خود را بە نمایش گذاشتند.

این دورە نیز همچون دیگر دورەهای گذشتە شامل دو بخش سیاسی و نظامی بود.

در این دورە نفراتی کە موفق بە کسب مقام اول تا سوم شدە بودند، جوایزی را دریافت کردند.

در بخش‌های سیاسی و نظامی:

"ئاسۆ اسعدی"، مقام اول

"معین بازانی"، مقام دوم

"ئاکۆ علیزادە"، مقام سوم

موفق بە کسب جوایز شدە و از سوی "لقمان عبدالـلە زادە" یکی از فرماندهان نیروی پیشمرگە، جوایز خود را دریافت کردند.

در این مراسم کسانی نیز کە دارای بیشترین نظم و دیسیپلین بودند، با اهدای جوایزی تشویق شدند.

"دیلان کریمی"، مقام اول

"مرتضی یگانە"، مقام دوم

"عیسی خالدی"، مقام سوم

جوایز خود را از سوی "مختار سهرابی" مسئول آموزشگاه دستگاه فرماندهی نیروی پیشمرگە کوردستان، دریافت کردند.

بخش پایانی مراسم نیز با انجام مجموعە حرکات نمایشی ویژە نظامی از سوی شرکت‌کنندگان کە در گویای آمادگی جسمانی و نظامی نیروهای پیشمرگه  است، همراه بود.