کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری سمیناری تشکیلاتی با حضور مسئول اجرائی حزب در نروژ

12:15 - 16 مهر 1397

کوردستان میدیا: کمیته‌ی حزب دمکرات کوردستان ایران در نروژ، سمیناری تشکیلاتی با حضور مسئول اجرائی و اعضای حزب در این کشور، برگزار کرد.

روز شنبه، چهارده‌ام مهرماه ١٣٩٧ شمسی، کمیته‌ی حزب دمکرات کوردستان ایران در نروژ، سمیناری تشکیلاتی را با حضور مصطفی هجری، مسئول اجرائی حزب دمکرات کوردستان ایران برای اعضای حزب در این کشور برگزار کرد.

 این سمینار با سرود ملی ای رقیب و یک دقیقه سکوت به نشان ادای احترام به شهیدان راه آزادی کوردستان، آغاز شد.

سپس، مصطفی هجری مسئول اجرائی حزب دمکرات، در رابطه با وضعیت فعلی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین  گسترش دامنه‌ی مبارزه‌ی آزادیخواهانه‌ی نیروهای سیاسی و مردم کوردستان به مثابه مبارزه‌ی مشترک مردم و پیشمرگه، تحت عنوان مبارزه‌ی شاخ و شار، به ایراد سخنانی پرداخت.

مسئول اجرائی حزب دمکرات، به نقش مثبت راسان و لزوم حضور پیشمرگه در عمق خاک کوردستان اشاره کرد و مبارزه‌ی مشترک و همکاری مردم کوردستان با پیشمرگه در قالب مبارزه‌ی شار را ارج نهاد.

هجری در بخشی دیگر از سخنان خود، از سیستم و ساختار جدید حزب، مصوب کنگره‌ی ١٦ سخن گفت و آن را سیستمی پاسخگو در شرایط کنونی مبارزه‌ی ملی حزبمان در کوردستان وصف کرد و با خوشبینی و واقع بینی از حال و آینده‌ی این نوع مبارزه، سخنانی ایراد کرد.

در پایان، حاضرین در سمینار پیشنهادات، نظرات و سئوالات خود را مطرح کردند و مسئول اجرائی حزب نیز به سوالات آنان پاسخ داد.