کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

به مناسبت ٢٦ آذر روز پیشمرگ کردستان

20:18 - 15 آذر 1391

به مناسبت ٢٦ آذر روز پیشمرگ کردستان