کوردستان میدیا

شنبه 5 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بیانیه‌ شورای سیاستگذاری حزب دمکرات بە مناسبت دوم بهمن ماه

10:44 - 1 بهمن 1398

کوردستان میدیا: شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت دوم بهمن ماه، سالروز تاسیس جمهوری کوردستان بیانیەای منتشر نمود.

متن بیانیە در ذیل است:

بیانیه‌ی شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران

به مناسبت دوم بهمن‌ماه، سالروز تأسیس جمهوری کوردستان

هم‌میهنان گرامی!

فرزندان مبارز ملت کرد!

کادرها، پیشمرگه‌ها، اعضا و هواداران حزب دمکرات کوردستان ایران!

دوم بهمن‌ماه امسال (١٣٩٨ خورشیدی) هفتاد و چهارمین سالگرد تأسیس جمهوری کوردستان است، جمهوری دمکراتیکی که در دوم بهمن‌ماه ١٣٢٤ خورشیدی توسط حزب دمکرات کوردستان و به رهبری پیشوای زنده‌یاد قاضی محمد با استفاده از شرایط آن زمان ایران و منطقه در بخشی از کوردستان ایران به مرکزیت شهر مهاباد تأسیس گردید و برای نخستین بار فرزندان ملت کورد در این بخش از کوردستان را از یک حکومت ملی و دمکراتیک برخوردار نمود. این مناسبت خجسته را به کلیه‌ فرزندان ملت کورد در کوردستان ایران به ویژه کادرها، پیشمرگه‌ها و اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران تبریک و شادباش می‌گوییم.

تأسیس جمهوری کوردستان با توجه به ویژگی‌های دمکراتیک آن، در منطقه‌ای با حکومت‌های دیکتاتوری و جامعه‌ی توسعه‌نیافته‌ی آن دوران خاورمیانه پدیده‌ای مهم و امیدبخش برای ملت‌های تحت ستم و محروم از حقوق بدیهی خویش بود. اهمیت و اعتبار جمهوری کوردستان از آنجا ناشی می‌شود که جامعه‌ی آن زمان کوردستان، جامعه‌ای عشیره‌ای و فئودالی بود که بیش از ٨٠ درصد جمعیت مردان و بیش از ٩٥ درصد زنان آن بیسواد بودند و جامعه به طور کلی تحت سیطره‌ آداب و رسوم غیر مترقیانه قرار داشت.

فراهم شدن فرصتی برای تأسیس یک حکومت کوردی در این بخش از کوردستان ناشی از آن بود که پیش از تأسیس جمهوری کوردستان، حزبی همچون حزب دمکرات کوردستان با ویژگی‌های مدرن و خصلت‌های دمکراتیک تأسیس شده بود. حزبی که  بر پایه‌های تشکیلاتی جمعیت ژ_کاف که سه سال پیشتر جهت گسترش و اشاعه‌ی اندیشه‌ی ملی شکل گرفتە بود و در این راستا فعالیت گسترده و مستمری در کوردستان انجام داده و موجب پیشرفت‌ چشمگیری در این راستا شده بود. این بستر مناسب به ویژه هنگامی که با تأسیس حزب دمکرات کوردستان، عنوان و محتوایی دمکراتیکی به خود گرفت، باعث شد که علیرغم فقدان برخی فاکتورهای لازم، جمهوری کوردستان بنیان نهاده شود. از همین رو، علنا می‌توان گفت که اگر بستر لازم برای گسترش اندیشه‌ی ملی‌گرایی فراهم نشده و حزب دمکرات کوردستان تأسیس نشده بود، زمینه‌ی لازم برای تأسیس جمهوری کوردستان نیز ایجاد نمی‌شد و اگر هم تأسیس می‌شد، دارای چنان محتوا و خصلت‌های دمکراتیکی نمی‌بود که از آن برخوردار بود، از همین رو، فرزندان ملت کورد در سایر بخش‌های کوردستان نیز از آن پشتیبانی نموده و در آن مشارکت نمودند.

جمهوری کوردستان، کیان دمکراتیک ملت کورد بود که در منطقه‌ی دیکتاتورزده‌ی آن روزهای خاورمیانه سر برآورد. به همین دلیل، نه دیکتاتورها چشم دیدن آن را داشتند و نه حتی ابرقدرت‌ها و دولت‌های فاتح جنگ جهانی دوم بقای این حکومت کوردی را در راستای منافع خویش تشخیص می دادند. از همین رو، تصمیم به سرنگونی آن گرقتند و با تهاجم نظامی، پس از یازده ماه، ملت کورد را از این دستاورد ارزشمند تاریخی محروم نمودند. حیات جمهوری کوردستان اگرچه کوتاه بود، لیکن در خلال همان مدت کوتاه نیز منشأ آثار و خدماتی گردید که شاید بسیاری از حکومت‌های برخوردار از حمایت‌ها و امکانات گسترده قادر به انجام آن در چنین مدتی نبوده و نخواهند بود، تمامی این فعالیت‌ها و اقدامات نیز در خدمت ارتقا و رشد اندیشه‌ی ملی، هویت کوردی و متدهای دمکراتیک بود. با سرنگونی این جمهوری و این کیان ملی کورد، پیشوای ملت کورد و برخی از مقامات جمهوری به جرم کورد بودن و تأسیس جمهوری و کیان کوردی به دار آویخته شدند و بخش چشمگیری از آنان زندانی شدند. با این حال نیز جمهوری کوردستان یادگارهای ارزشمندی همچون پرچم ملی کوردستان نام و عنوان پیشمرگه و سرود ملی "ای رقیب" را پس از خود بر جای گذاشت. در تمام طول مدت این ٧٤ سال‌ نیز فرزندان ملت کورد در سرتاسر کوردستان ایران به ویژه کادرها، پیشمرگه‌ها و اعضای حزب بنیانگذار جمهوری کوردستان در راه تحقق آرمان‌های والای جمهوری در حال پیکار و مبارزه بوده‌اند و در جریان این مبارزه هزاران شهید و هزاران زندانی سیاسی را به پیشگاه آزادی و در راه دستیابی مجدد به آرمان‌های جمهوری کوردستان تقدیم نموده‌اند.

امسال دوم بهمن‌ماه، در حالی یاد هفتادوچهارمین سالگرد تأسیس جمهوری کوردستان را گرامی می‌داریم و به بنیانگذاران، رهبران و دست اندرکاران این جمهوری ادای احترام می‌کنیم و پیمان وفاداری خود را با آرمان‌های والای آن تجدید می‌کنیم که ایران همچنان تحت سیطره‌ حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان رژیمی دیکتاتوری ارتجاعی، ضد بشری و پایمال کننده‌ حقوق بشر قرار دارد، لیکن بیش از سال‌های گذشته شاهد نابسامانی و آشفتگی اوضاع این رژیم در اغلب عرصه‌ها هستیم. ماهیت رژیم بیش از پیش برای مردم به جان آمده‌ی سرتاسر ایران به ویژه کوردستان آشکار شده و به گونه‌ای علنی‌تر در برابر رژیم و سیاست‌ها، سرکوب‌ها و عملکردهای ظالمانە آن می‌ایستند، اعتراضات و ابراز نارضایتی‌ها در مقایسه با سال‌های قبل، وسیعتر، فراگیرتر و عمومی‌تر شده‌اند شعارهای تظاهرکنندگان بیش از گذشته ساختارشکنانەتر گشتە و کلیت رژیم و در رأس آن خامنه‌ای و سپاه پاسداران را نشانە گرفتە، ولایت فقیه و پایه‌های ایدئولوژیک رژیم را زیر سؤال بردەاند. به طور کلی می‌توان گفت که نفرت و بیزاری از رژیم در سطح داخلی و بین‌المللی به حدی رسیده است که امید به نابودی رژیم را افزایش دادە است بە گونەای کە در تداوم روند مبارزاتمان تحت هر شرایطی مصممتر و پیگیرتر باشیم. این مسأله نیز دربردارنده‌ی فرصت‌های نوینی برای مبارزات ملت کورد و نیل به اهداف و آرمان‌های ملی کورد و تحقق دوباره‌ی دستاوردهای جمهوری کوردستان می‌باشد. به امید آن که با مبارزات فراگیر و همگانی خود در سال‌های آینده یاد دوم بهمن‌ماه را در تمامی شهرها و مناطق کوردستان به ویژه بر سر مزار پیشوای ملت کورد قاضی محمد، نخستین رئیس جمهور کوردستان گرامی بداریم. در پایان یک بار دیگر بر روان پاک پیشوای زنده‌یاد قاضی محمد و تمامی شهیدان راه رهایی کوردستان درود می‌فرستیم و مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی را ارج می‌نهیم.

مستمر و پیروز باد مبارزه‌ی همگانی ملت کورد در راستای تحقق حقوق ملی و آزادی انسانی.

نابود باد رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران

شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران

١ بهمن ماه ١٣٩٨ خورشیدی

٢١ ژانویه‌ی ٢٠٢٠ میلادی