کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بیستمین سالروز ترور دکتر صادق شرفکندی و همراهانش

17:46 - 16 شهریور 1391

بیستمین سالروز ترور دکتر صادق شرفکندی و همراهانش