کوردستان میدیا

پنجشنبه 2 خرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تحریم دو دانشگاه ایرانی از سوی کشورهای خارجی

18:26 - 29 بهمن 1397

کوردستان میدیا: دو دانشگاه ایرانی بە علت انجام دادن فعالیت‌ در زمینەی انرژی هستەای، از سوی کشورهای خارجی تحریم شدند.

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران، در نشستی خبری با یکی از خبرگزاری‌های حکومتی، بحث از تحریم دو دانشگاه "صنعتی شریف" و "بهشتی"، بە علت انجام فعالیت‌‌های نهان و آشکار در زمینە فیزیک هستەای کرد.

وی در بخشی از اظهاراتش تلاش کشورهای خارجی برای تحریم این دو دانشگاه را سوءظن این کشورها بە هرگونە تحقیقات علمی نام برد و فعالیت‌های‌شان را در زمینەی انرژی هستەای انکار کرد.

رژیم ایران با تمام قدرت در تلاش برای بە دست آوردن انرژی هستەای است و این انکارات در حالی‌ست کە بارها مدارکی دال بر فعالیت‌های هستەای ایران منتشر گردیده و با این اوصاف همچنان بر انکارات واقعیات پافشاری می‌کند.