کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

توطئه‌چینی‌های مستمر رژیم در آستانه ٢٢تیر

13:45 - 20 تیر 1398

کوردستان میدیا: رژیم اشغالگر اسلامی ایران، در آستانه ٢٢ام تیرماه، از هر توطئەای برای خدشەدارکردن و تحریف آن استفاده می‌کند.

رژیم اشغالگر و تروریست پرور اسلامی ایران، هر سال در تیرماه و آستانه سالیاد ترور دکتر قاسملو ،با طرق مختلف، در شهرهای مختلف کوردستان با هدف تحریف اعمال تروریستی خود توطئەچینی می‌کند.

در این رابطه، بر اساس گزارش رسیده به وب سایت کوردستان میدیا، رژیم اشغالگر و تروریست پرور اسلامی ایران و سپاه تروریست پاسداران، در ٢٢ام تیرماه، سالروز ترور دکتر قاسملو، در توطئەای دیگر، در صدد برگزاری مراسمی در شهرستان اشنویه، در مکانی به اسم "عین الروم"، برای کشته‌های خود است.

خبرنگار کوردستان میدیا، در این رابطه بیان داشت: "نیروهای تروریست سپاه پاسداران، اینک شروع به آماده سازی این مراسم کرده اند و به مردم دستور داده‌اند که در این مراسم شرکت کنند، همچنین جمعی از مسئولین شهری و منطقه‌ای شهرستان اشنویه و استاندار ارومیه در این مراسم شرکت می‌کنند".

این توطئه رژیم ایران و سپاه تروریست پاسداران در اشنویه با هدف تحریف اعمال تروریستی خود برابر ملت کورد برگزار می‌شود.

شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو، رهبر رملت کورد، در ٢٢ام تیرماه١٣٦٨، با هدف حل مسئله ی کورد در کوردستان ایران و در چهارچوب ایران، در شهر "وین" پایتخت اتریش، با رژیم ایران پای میز مذاکره نشست، اما دیپلومات‌‌های رژیم در واقع تیمی تروریستی در لباس دیپلومات بودند و دکتر قاسملو و هیئتش را بە شهادت رساندند.

ملت کورد، به ویژه مردم کوردستان ایران، هر سال در ٢٢ام تیرماه یاد دکتر قاسملو و همراهانش را زنده نگه می‌دارند.