کوردستان میدیا

پنجشنبه 8 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جایزه "مینا خانم قازی" به "کبری عظیمی" تقدیم شد

11:56 - 25 اسفند 1398

اتحادیەی زنان دمکرات کوردستان ایران جایزه سالانه "مینا خانم قازی" را به "کبری عظیمی" تقدیم کرد.

این جایزه برای تقدیر از تلاش‌های بی وقفه خانم "کبری عظیمی" در رابطه با فعالیت‌های ایشان در زمینە حقوق زنان اهدا شدە است.

جایزه سالانه "مینا خانم" هر ساله از سوی اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران به زنان مبارز کورد تقدیم می‌شود.

اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران، بیست و چهارم اسفند ١٣٢٤ خورشیدی، در زمان جمهوری کوردستان به دستور پیشوا قاضی محمد تاسیس شد.

نخستین دبیر این سازمان "مینا خانم " همسر  شهید پیشوا قاضی محمد بود.