کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات: آزادی زندانیان سیاسی خواست جمعی ماست

21:49 - 11 دی 1395

کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران در رابطه با اعتصاب تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اسلامی ایران و در راستای حمایت از آنان بیانیەای منتشر کرد.

متن کامل بیانیه:

آزادی زندانیان سیاسی خواست جمعی ماست

هم میهنان عزیز،

ملیت‌های آزادیخواه ایران،

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی،


همان گونه که در رسانه‌ها منشر شده است، تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب غذا زده‌اند و این حرکت اعتراضی مدت مدیدیست که ادامه دارد.

در این میان نام کسانی چون آرش صادقی، سعید شیرزاد، علی شریعتی، نزار زکا و محمد علی طاهری به علت وخامت اوضاع جسمانیشان که ناشی از طولانی‌تر بودن روزهای اعتصاب است‌، بیشتر ذکر می‌شود و به گوش می‌رسد.

در میان این زندانیان، سعید شیرزاد اصالتا کرد بوده و آرش صادقی نیز به بهانه‌ی فکر و اندیشه متفاوت به ١٥ سال حبس محکوم گردیده که به نشانه‌ی اعتراض به بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زده است.

آزادیخواهان!

زندانیان مذکور، تنها شامل آن تعدادی هستند که دست به اعتصاب غذا زده‌اند وگرنه در زندان‌های ایران صدها و هزاران زندانی دیگر وجود دارند که به دلیل مبارزه برای آزادی ملتشان و برگزیدن اندیشه‌ یا آئینی متفاوت و خط مشی سیاسی دیگری، در سیاهچال‌های رژیم مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند.

آمار بالای زندانیان سیاسی ایران در حالیست که دولت آقای روحانی، مکرراً وعده‌های دروغین به مردم می‌دهد، به گونه‌ای که طی همین چند روز اخیر نیز پرده از طرح دروغین دیگری به نام منشور شهروندی برداشت.

حمایت از آزادیخواهان ایران به ویژه حمایت از خواست‌های زندانیان سیاسی، وظیفه‌ای جمعی و جهانیست، در همین راستا از همه‌ی آزادیخواهان، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که با وارد کردن فشار بر رژیم مستبد جمهوری اسلامی، آنان را مجبور سازد که بدون هیچ گونه تبعیضی تمامی زندانیان سیاسی –به ویژه آرش صادقی که به علت طولانی‌تر بودن مدت اعتصاب غذایش، خطر بیشتری جان او را تهدید می‌کند - را آزاد کنند.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

١١ دی‌ماه ١٣٩٥ خورشیدی
٣١ دسامبر ٢٠١٦ میلادی