کوردستان میدیا

جمعه 26 بهمن 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات، روز ١٦ آذر ماه را به عنوان روز معلولین حزب دمکرات نامگذاری کرد

10:48 - 14 آذر 1397

کوردستان میدیا: به منظور قدردانی و ادای احترام به تلاش معلولین حزب دمکرات کوردستان ایران، حزب دمکرات روز شانزدهم آذر ماه را به عنوان روز معلولین حزب دمکرات نامگذاری کرد.

متن اطلاعیه‌ بدینگونه است:

اطلاعیه‌ی شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران

جهت اطلاع عموم، کادر و پیشمرگه و اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران به ویژه معلولین حزب، اعلام می‌داریم که در راستای قدردانی و احترام به تلاشهای تمامی دوستانی که در جریان تلاش و مبارزه در راستای اهداف ملت کورد در صفوف مبارزان حزب دمکرات کوردستان ایران، چه از طریق ترور، توطئه‌های گوناگون جنایتکاران رژیم، یا در سنگر دفاع در برابر دشمنان کورد عضو یا چند عضوی از اعضای بدنشان را از دست داده‌اند و با معلولیت در زندگی روبرو هستند، اما معلولیت نتوانسته مانع از تلاش و مبارزەشان شود و حتی اعتقاد و باور آزادیخواهانه‌شان محکم‌تر و اراده‌شان راسخ‌تر شده، حزب دمکرات لازم دانستە روزی را بنام آن ها نامگذاری بنماید.

 هرچند که قدردانی و ادای احترام به کسانی که عضوی از اعضای خود را در راه آزادی تقدیم کرده‌اند، وظیفەای همیشگی برای تمام روزهای سال و تک تک افراد جامعه‌ی کوردستان و به ویژه  حزب دمکرات کوردستان ایران است، با این حال به منظور اینکه این قدردانی و ادای احترام در روزی مشخص صورت گیرد که شایستە مبارزان ما باشد، روز شانزدهم آذر ماه را به عنوان روز معلولین حزب دمکرات کوردستان ایران اعلام می‌نماییم. روزی که رفیق مبارز و عضو رهبری حزبمان کاک حسن شیوەسلی مورد یک سوء قصد تروریستی طراحی شدە از سوی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در نتیجه این جنایت بیشتر اعضای حساس صورتش آسیب دیدند و هر دو دست و دو چشم خود را از دست داد. انتخاب چنین روزی جهت قدردانی و ادای احترام به گذشته‌ی مبارزات این بخش از مبارزان دمکرات فقط بخش کوچکی از وظایفی است که در قبال این بزرگواران برعهده‌ی ما قرار دارد. چرا که وظایف میهنی، دوستانه، انسانی و اخلاقی دیگری نیز برعهده داریم که در انجام آن‌ها نیز باید مصمم باشیم.

امیدواریم با پیروزی مبارزه و دستیابی به اهدافمان، از این پس فرزندان ملت کورد با چنین حالتی از زندگی مواجه نشوند.

حزب دمکرات کوردستان ایران 

شورای سیاستگذاری

١٣ آذر ماه ١٣٩٧ شمسی

٤ دسامبر ٢٠١٨ میلادی