کوردستان میدیا

سه شنبه 28 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات: کوردستان ایران منافع ملی را فراتر از همه منافع می‌داند

16:42 - 25 مهر 1398

کوردستان میدیا: نشست مشترک شورای سیاستگذاری و شورای اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران برگزار شد و در این نشست مشترک، در مورد وضعیت کلی کوردستان گفتگو شد.

بیست‌وچهارم مهرماه ١٣٩٨ خورشیدی، نشست شورای سیاستگذاری و شورای اجرایی، منتخب کنگره شانزدهم حزب دمکرات، برگزار شد.

ابتدای نشست با یک دقیقه سکوت به احترام روح پاک  شهیدان کورد و کوردستان، بوِیژه شهیدان اخیر کوردستان سوریه، آغازشد.

سپس، مسئول اجرایی حزب دمکرات در گزارش مفصل  سیاسی ، وضعیت کنونی کوردستان و منطقه را تشریح کردند.

موضوع اصلی مبحث مسئول اجرایی حزب دمکرات، شرایط کنونی کوردستان سوریه و دیدگاه و سیاست حزب دمکرات کوردستان ایران در برابر موضوعات ملی و میهنی بود.

"مصطفی هجری"، با در نظر گرفتن تغییرات منطقه و تغییر بالانس قدرت ، مسئله کورد در سوریه و نقش اصلی نیروهای کوردستان سوریه در بطن این تغییرات را با دقت تشریح نمود.

در این مبحث، مقاومت و دلاوری نیروهای کوردستان در برابر اشغالگران و حملات آنان را گرانبها شمرد، اما با تاکید بر اتحاد احزاب و جریان‌های سیاسی کوردستان سوریه، اتحاد احزاب و جریان‌های سیاسی در این بخش از کوردستان را ضامن دستیابی حقوق ملی کورد برشمرد.

این اتحاد چه در مبارزات و مقاومت و چه در آینده جریان سیاسی به گونه‌ای پیش برود؛ که با توافق نیروهای منطقه‌ای و جهانی، قانون اساسی جدید برای سوریه پی ریزی شود.

حزب دمکرات بر اصل پرنسیپ استقلال سیاسی تصمیم گیری موکد است و آن را اساس تصمیم گیری صحیح  و تامین حقوق ملی کورد در هر بخشی از کوردستان می‌داند و در این مورد سال‌های مدیدی است که حزب دمکرات تلاش‌های وافری انجام دادە و بهای آن را نیز پرداخت کردە است و سعی بر آن داشتە که احزاب دیگر نیز به این روش سیاست خود را پی ریزی کنند و به اداره بخش‌های دیگر و احزاب دیگر کوردستان احترام بگذارند.

بر همین اساس، پیشتر نیز تقاضا کرده بود که احزاب کورد در سوریه، خود تصمیم گیری کنند و تحت تاثیر تصمیمات دیگری قرار نگیرند، هم اینک نیز به تصمیم و رفتار آنان در قبال پروسه سوریه و کوردستان سوریه احترام گذاشته و آن را حق احزاب سیاسی این بخش از میهن می‌داند.

در ادامه بحث، مسئول اجرایی حزب دمکرات، اتحاد جهانی، بویژه نظر کلی آمریکا و اروپایی‌ها و منطقه را در حمایت از ملت کورد در کوردستان سوریه را موثر بر شمارد و این فرصت را نیز به مجالی برای رساندن صدای ملت کورد در همه بخش‌های کوردستان و دروازه‌ای برای دیپلوماسی کورد و بویژه دیپلوماسی کلی کوردستان در سطح جهانی دانست.

"هجری" در گزارش خویش، اعتراضات مردم در کوردستان ایران و به اعتراضات مردم به صورت متحد و به شکلی گسترده و در سطح همه شهرهای کوردستان را بطور مفصل تشریح کرد و اعلام کرد که این حرکت نشان داد که کوردستان ایران به سطح بالای آگاهی ملی رسیده و منافع والای ملی را فراتر از همه منفعت‌ها می‌داند، این نیز از جمهوری کوردستان به ارث رسیده است که مکان و پنا‌هگاهی  برای همه آزادیخواهان و کوردهای میهن دوست بود.

مسئول اجرایی با دقت نقش جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی سوریه و وقایع آن را توضیح داد و اعلام کرد که در صورتی که نقشه رژیم ترکیه برای اسکان دادن آواره‌های سوریه در مناطق کوردنشین به موفقیت بیانجامد، هر دو طرف، یعنی "ایران و ترکیه"، از تغییر بافت جمعیتی کوردستان سوریه و نبود حکومت کوردی در منطقه خشنود می‌گردند.

اما چیزی که برای ایران شکست بزرگ سیاسی است؛ اینست که ضمن صرف ده‌ها میلیارد دلار از درآمد کشور و مردم ستمدیده کشورش در سوریه و کشته شدن صدها تن از فرماندهان و سربازان خویش، اینک روسیه و ترکیه قدرت و نفوذ خود در منطقه را فزونی داده‌اند و نقش تعیین کننده در جریان وقایع دارند.

در پایان بحث، مسئول اجرایی حزب اعلام کرد:

"آزمون حمله و قتل‌عام کوردها از سوی کشورهایی که کوردستان را اشغال کرده‌اند و حقوق کورد را پایمال کرده‌اند، به اثبات رسانده است که اشغالگران کوردستان نمی‌توانند با ادامه دادن به این سیاست، کوردها را برای درخواست حقوق روا و شرعی خود ساکت و به زانو درآورند".

حضار در این نشست، ضمن تایید راپورت مسئول اجرایی حزب دمکرات، پیشنهادهای خود را ارائە دادند.

این نشست عصر روز چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ به کار خود پایان داد.