کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حوثی‌های وابستە بە رژیم ایران ضربات سنگین را متحمل شدند

12:51 - 25 دی 1400

"ستاد رسانەای ائتلاف عربی" طی بیانیەای اعلام کرده است در نتیجە ٤٨ عملیات بیش از ٣٣٠ حوثی وابستە بە رژیم ایران در یمن کشتە شدند.

در بیانیە "ائتلاف عربی" آمدە کە در نتیجە حملات گستردە ائتلاف، بیش از ٣٣٠ حوثی کشتە و ٨٠ درصد از کل تسلیحات و تجهیزات شبه‌نظامیان حوثی در استان "مأرب" با آتش توپخانه و حملات هوایی ائتلاف منهدم شده است.

حملات ائتلاف عربی در حالی صورت گرفت کە پیشتر و بعد از تلاش‌های فراوان جامعە جهانی حوثی‌ها با تحریک رژیم ایران بە توافقاتی کە بر سر آتش بس و ایجاد صلح در این کشور شدە بود، پایبند نبودند و همچون ابزاری در دست رژیم ایران برای ادامە آشوب و بی‌ثبات کردن "یمن" بە فعالیت‌های مخرب خود ادامە دادند.