کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خیانت و سیاست

09:47 - 17 دی 1397

کریم پرویزی

سیاست در طول تاریخ و طی پیشرفت و یا پسرفت ملل جهان، تعریف و سیمای مختلفی به خود گرفته است و طی مراحل مختلف تاریخی بنابر شرایط و خوانش‌ها، تحلیل و معناهای متفاوتی از مفهوم سیاست شده است.

در تاریخ ایران و بویژه تاریخ معاصر، ملیت‌های ایران با تعریف مفهوم سیاست در چارچوب دروغ و حیله و نیرنگ روبرو بوده‌اندکه در واقع آن نیز نشات گرفته از یک پیشینه‌ی تاریخی‌ست که هم در ادبیات فارسی، سیاستمدار به انسانی حیله‌گر و فریبکار تعبیر شده و هم در نزد حاکمان، سیاست شامل سواستفاده از انسان‌ها همچون مهره معنا و مفهوم داشته است. طی یکصده گذشته نیز نیرنگ‌های انگلیس و روس در دربار قاجار و پهلوی، همچون واقعیتی تاریخیبر همگان آشکار است و به همین خاطر است که سیاست در ایران معنای دروغ و نیرنگ به خود می‌گیرد!

اما برپایه تعریفی علمی و با دیدی رئالیستی، سیاست شامل بهره بردن از هرگونه امکان و فرصتی برای تامین منفعت عمومی و پیشرفت جامعه. به همین خاطر است که دولت‌ها به مانند بازیگران عرصه سیاست، بیشترین انرژی را برای تحقق بیشترین منافع صرف می‌کنند.

اما سیاست از منظر عاطفی و ایدئولوژیک عبارت است از تعهد به ایده‌ای خاص و بیشتر از دید احساسی و تعهد و پایبندی به ایدئولوژی‌هاتعریف می‌شود. به همین خاطر است که کوردها طی جریان و مراحل تاریخی در اکثر مواقع احساس کرده‌اند که دولت‌ها به آن‌ها خیانت کرده‌اند.

خیانت از منظریاحساسی، عاطفی و یا ایدئولوژیک معنا می‌یابد. از دیدگاه رئال و معادلات نیرو و تبادلدستاوردها و منافع، دیگر مفهومی به نام خیانت وجود ندارد. این تو هستی که منافع‌ات را به خوبی تشخیص می‌دهی یا منافع ملت و سرزمین‌ات را فدای روابط عاطفی یا ایدئولوژیک می‌کنی!

از این زاویه، دیگر سخن گفتن از خیانت یا احساس خیانت کردن و یا مورد خیانت قرار گرفتن! نوعی اعتراف به ناآگاهی و عدم درک جهان آشفته‌ی تعین امکانات و فرصت‌ها برای ملت و سرزمین‌ات می‌باشد!

باید گفت که درطول تاریخ پرفراز و نشیب کوردستان، تعهد و پایبندی نیرو و جنبش کوردستان به ایدئولوژی یا رابطه‌ای عاطفی در بسیاری از مواقع از تلاش‌ آن برای تحقق منافع مبارزاتی‌اش بسیار بیشتر و چشم‌گیرتر بوده است.

بسیار کوشیده‌ایم که ثابت کنیم که فرمانبردار و تابعی بی‌چون و چرای یکی از سلاطین قاجار، پهلوی، ولی فقیه، عثمانی، دولت روس و یا ملکه‌ی بریتانیا و پادشاه عربستان یا ایدئولوژی مارکسیسم و فلان آئین و فلان ایدئولوژی هستیم و یک هزارم این مساله نیز تلاش نکرده‌ایم سرزمین‌مان را بنا نهیم، بعد از آن چه کسی پیرو چه آئین و ایدئولوژی‌ست، بگذار باشد!به همین خاطر همیشه عبارت "به ما خیانت شده" در طول تاریخ کوردستان تکرار شده است.

لازم است بهتر جهان خود را بشناسیم و بر آن باشیم تا سرزمین‌مان را بنیاد نهیم.