کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دبیرخانه حدکا: تماس اطلاعات و باطبی با هماهنگی صورت گرفت

16:13 - 17 مرداد 1391

کوردستان میدیا: دبیرخانه حدکا تماس تلفنی احمد باطبی با بازجویان اطلاعات رژیم با هماهنگی حزب و برگ تأییدیه وی با امضاء و مهر مسئول روابط حزب را تأیید کرد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

جهت اطلاع عموم

طی روزهای گذشته در رابطه با آقای احمد باطبی مطالبی در برخی رسانه‌ها پخش شده است و در این میان از حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان میزبان ایشان در مدت اقامتشان در کردستان عراق نیز نامی به میان آمده است. لذا جهت روشن شدن افکار عمومی لازم دیدیم این مطالب را اعلام داریم:

تماس تلفنی آقای باطبی در مدت اقامتشان در کردستان با یکی از بازجوهای اطلاعات (فقط برای یک بار) با هماهنگی مسئولین حزب انجام گرفته است.

برگ تأییدیه با امضا و مهر مسئول روابط حزب در اربیل به منظور معرفی آقای باطبی به دفتر نمایندگی امور پناهندگی سازمان ملل که در نشریات یاد شده چاپ شده است، مورد تأیید است و جعلی نمی‌باشد.

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرخانه
17 مردادماه 1391


در آستانه شصت وهفتمین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کردستان ایران