کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دفتر سیاسی: جمهوری اسلامی مانند رژیمی ایدئولوژیک مستبد، هیچ حقی برای انسان‌ها و اقشار جامعه قائل نیست و حتی قانون‌های متحجرانه‌ی خود را هم زیر پا می‌گذارد.

14:08 - 30 مهر 1396

کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران در بیانیه‌ای از محـمد نظری، زندانی سیاسی کورد ‌خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

متن کامل بیانیه:

بیانیه‌ای در رابطه با اعتصاب غذای محمـد نظری

سازمان‌های حقوق بشری

مردم آزادیخواە ایران

هم‌میهنان کورد


بیش از ٨٠ روز است کە زندانی سیاسی، محـمد نظری دست به اعتصاب غذا زده و تنها تقاضای که دارد اجرای قانون جمهوری اسلامی دربارە مدت حکم زندانش است.

محـمد نظری اهل شاهین دژ ، ٤٦ سالە که طی حکمی نامشروع، به اتهام پشتیبانی از حقوق کوردها و عضویت در یکی از احزاب کوردی، مدت ٢٤ سال را در حبس می‌گذراند.

محـمد نظری به دلیل حمایت از خواسته‌های ملت کورد، ٢٤ سال را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده است و مسئولان رژیم حتی بر مبنای قوانین خود نیز با او رفتار نمی‌کنند و ستم بیشتری را بر وی روا می‌دارند.

با استناد بە قوانین جمهوری اسلامی می‌بایست مدت حبس او کمتر می‌بود و بایستی چند سال قبل آزاد می‌شد. محـمد نظری بر مبنای قانون سال ١٣٩٢ تقاضای اعاده دادرسی را دارد اما جوابی بە او دادە نشدە و بە همین دلیل از هشتم مرداد دست به اعتصاب غذا زده و تنها تقاضای او این است کە قوانین جمهوری اسلامی در مورد او اجرا شوند.

جوامع و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری

ما بە عنوان حزب دمکرات خواستاریم صدای حق‌طلبی زندانی سیاسی محـمد نظری باشید و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهید که به خواسته‌های او گوش فرا دهد و هرچه زودتر این زندانی سیاسی را آزاد کند.

جمهوری اسلامی مانند رژیمی ایدئولوژیک مستبد، هیچ حقی برای انسان‌ها و اقشار جامعه قائل نیست و حتی قانون‌های متحجرانه خود را هم زیر پا می‌گذارد.

از محمـد نظری، زندانی مبارز و حق‌طلب درخواست داریم که بنابر شرایط بغرنج جسمی خود -بیش از ٨٠ روز اعتصاب غذا- بە این اعتصاب پایان دهد، چرا که جان هیچ انسانی در نزد جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد و به هیچ خواسته‌ای توجه نمی‌کند، به همین خاطر از او می‌خواهیم که برای حفظ جان خود اعتصاب غذای خود را بشکند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی

بیست‌و‌نهم مهر ١٣٩٦
بیست‌ویکم اکتبر ٢٠١٧