کوردستان میدیا

شنبه 21 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیدار حزب دمکرات کردستان ایران و کوملەی کردستان ایران

16:10 - 28 آبان 1393

کوردستان میدیا: هیات حزب دمکرات کردستان ایران در مقر اصلی کوملەی انقلابی زحمتکشان کردستان ایران با هیاتی از این حزب دیدار نمود.

به گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، روز سەشنبه ٢٧ آبان‌ماه سال ١٣٩٣، هیاتی بلندپایە از حزب دمکرات کردستان ایران به سرپرستی مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات از مقر اصلی حزب کوملەی انقلابی زحمتکشان کردستان ایران دیدار و از سوی هیاتی از کوملەی کردستان ایران بە سرپرستی عبدالله مهتدی، دبیرکل این حزب مورد استقبال قرار گرفتند.

طی این دیدار، مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران و عبدالله مهتدی، دبیرکل کوملەی انقلابی زحمتکشان کردستان ایران مباحثی پیرامون وضعیت کنونی کردستان ارائه نمودند.

وضعیت کنونی منطقەی خاورمیانە، حملەی داعش به بخش‌های از عراق و سوریه و بەویژە حملەی این گروه تروریستی به کردستان عراق و سوریه و پیامدهای آن، وضعیت مسألەی کُرد در هر چهاربخش کردستان، وضعیت کنونی ملت کُرد در معادلات سیاسی بین‌المللی و مسألەی هستەای رژیم ایران و مذاکرات کنونی اتمی در وین، از دیگر مباحث مورد گفتگو در این دیدار بودند.

در ادامەی این دیدار، بە شیوەای مفصل وضعیت کردستان ایران مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت. در این بخش از دیدار به وضعیت مبارزە ملت کُرد، احزاب و جریانات کردستان ایران و محتوای آنچه که اخیرا برای تخریب این احزاب و جریانات و دفاع نامشروع از رژیم اسلامی از طریق اشخاص و مضامین مشخصی دنبال می‌شد؛ پرداخته شد.

ارائە مطالب و پیشنهاداتی در راستای تقویت مبارزە ملت کُرد در کردستان ایران و تشریح وظایف کنونی احزاب کُرد اپوزسیون رژیم ایران در وضعیت کنونی از دیگر مباحثی بودند که در این دیدار از سوی طرفین مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

در پایان این دیدار، طرفین بر ادامەی روابط دوجانبه تاکید ورزیدند.