کوردستان میدیا

شنبه 18 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیدار مسئول اجرایی حزب دمکرات از "سنا"ی بلژِیک

11:37 - 24 آذر 1398

کوردستان میدیا: مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران در سفری سیاسی بە اروپا و شرکت در کنفرانس "آینده ملیت‌های ایران"، با "مارک دی مسماکر"، یکی از سناتورهای بلژیک دیدار نمود.

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بعد از سفر به اروپا و شرکت در کنفرانس "آینده ملیت‌های ایران" در کشور بلژیک، در روز جمعه ٢٢ آذر ماه، با سناتور "مارک دی مسماکر" دیداری برگزار نمود.

در این دیدار، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بحث مفصلی نسبت به وقایع اخیر کوردستان و ایران را ارائه داده و مسئله کورد در ایران را بررسی نمود.

در این دیدار بیشتر بر اعتراضات اخیر ایران و جنایات رژیم اسلامی ایران علیه مردم کوردستان و ایران تاکید و همچنین به عواقب اعتراضات اخیر در ایران و کوردستان اشاره شد.

آنچه سناتور "مسماکر" بر آن تاکید داشت، امروزی جلوه دادن این موضوع بود که چگونه کشورهای اروپایی می‌توانند همکار و مانعی در برابر خودسری‌های رژیم ایران باشند، بدان معنا که کشورهای اروپایی بعنوان اعضای جداگانه می‌توانند که موانع را برای رژیم ایران زیاد نمایند.

"مصطفی هجری" از این بعد که چگونه باید رژیم اسلامی ایران را در برابر درخواست‌های مردم و خودسری‌هایش در منطقه مجبور به عقب نشینی نمود، نظرات و عقاید خویش را ابراز داشت.

در این دیدار، مسئول اجرایی حزب دمکرات تقاضا نمود که "سنا" با همکاری پارلمان فدرال بلژیک در برابر رژیم اسلامی ایران جدی باشند تا رژیم ایران مجبور به عقب نشینی گردد و بدین منظور چندین پیشنهاد ارائه نمود.

"مصطفی هجری" همچنین درخواست نمود کە اروپا از مردم و نیروهای دمکراسی‌خواه در کوردستان و ایران حمایت کند.