کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیدار هیئت حزب رزگاری کوردستان از حزب دمکرات

11:39 - 17 مرداد 1398

کوردستان میدیا: هیئتی از حزب رزگاری کوردستان در دیدار خود با حزب دمکرات، نقش حزب دمکرات کوردستان ایران را در جنبش ملی_دمکراتیک مردم کوردستان  ارزشمند خوانده و سیاست و تصمیمات حزب را درست و ملی قلمداد کردند.

روز سه شنبه، پانزدهم مردادماه، هیئتی از "حزب رزگاری کوردستان" به سرپرستی "ریکار احمد"، با حزب دمکرات کوردستان ایران دیدار کردند.

این هیئت، از سوی هیئتی به سرپرستی "محمد نظیف قادری"، معاون دوم مسئول اجرایی حزب مورد استقبال قرار گرفتند.

ابتدا "محمد نظیف قادری"، ضمن خوش آمدگویی به هیئت مهمان، موضوعاتی درباره‌ی وضعیت کنونی ایران و کوردستان، کار و فعالیت‌های حزب دمکرات و مرکز همکاری احزاب را پیشکش حضار کرد.

قادری همچنین، وضعیت سیاسی روز منطقه و موضع حزب دمکرات نسبت به اتفاقات اخیر، بویژه اتفاقات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و مشکلات سیاسی آن را با دقت تشریح کرد.

سپس، "ریکار احمد" ضمن قدردانی از استقبال حزب دمکرات، نقش حزب دمکرات کوردستان ایران در جنبش ملی_دمکراتیک مردم کوردستان را ارزشمند خوانده و سیاست و تصمیمات حزب را درست و ملی قلمداد کرد.

نامبرده همچنین اظهار کرد، حمایت از حزب دمکرات که در مراحل تاریخی استقلال سیاسی خود را حفظ کرده است،  وظیفه‌ی همه‌ میهن دوستان کورد است.

در پایان هر دو حزب، ضمن تاکید بر همکاری و ارتباط فی مابین، بر تقویت روابط دوستانه اصرار ورزیدند.