کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سالروز ترور دکتر قاسملو

15:12 - 17 تیر 1391