کوردستان میدیا

یکشنبه 18 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سخنگوی جیش‌العدل: شرایط امروز و خیزش فعلی حزب دمکرات نیاز بود و به خوبی رهبری و اعضای حزب دمکرات به این موضوع واقف و عملاً ابتکار عمل را در دست گرفتند

15:30 - 17 مرداد 1395

کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران طی نامه‌ای خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران از آنها خواست که حامی کمپین جدید حزب دمکرات تحت عنوان راسان به معنی دوباره برخاستن باشند و در این جهت بکوشند.

حزب دمکرات در این نامه تأکید کرده است: مبارزە حزب دمکرات کردستان ایران ماهیتا‌ً مبارزە ایست برای همە ایران، برای برافراشته نگاه داشتن پرچمی کە استبداد دهەهاست سعی در بە زیر کشیدن آن دارد.

حزب دمکرات اعلام کرده است: این مبارزە و کمپین جدید حزب دمکرات کە بە عنوان راسان بە معنی دوبارە برخاستن شناختە شدە است مبارزە ایست کە می‌خواهد ایدە آزادی را از زیر آوار از مدل‌های مختلف بزک شدە استبداد نجات دادە و دوبارە بە جامعە معرفی نماید.

در این راستا، آرگش آگری، خبرنگار کوردستان میدیا طی ارتباطی با روابط عمومی سازمان جیش‌العدل با حسین گمشادزهی سخنگوی دوم این سازمان گفتگویی در رابطه با مبارزات نوین حزب دمکرات کردستان ایران انجام داده است که عیناً درپی می‌آید:

١- به نظر شما خیزش نوین ملت کرد تحت رهبری حزب دمکرات در مناطق دیگر و بویژه در میان ملیت‌های تحت ستم چه بازتابی خواهد داشت؟

خیزش نوین با استراتژی مهم حزب دمکرات، که برگشت به دور مبارزات نظامی و هماهنگی کلی که با احزاب ملیت‌های مختلف در این رابطه دارند، بازتاب مثبتی داشته است و ناگریز این مسئله مهم است که قدرتمند شدن کوردستان بر روند مبارزات بلوچستان تأثیر بسزایی دارد و همینطور بالعکس قدرتمندشدن بلوچستان بر مبارزات کوردستان تأثیر مثبت خودش را دارد و همچنین تأثیر فزاینده‌ای بر روند مبارزات و زنده شدن همه ملیت‌های تحت ستم دارد. و نیاز ما ملیت‌های تحت ستم در امر مبارزات مشروع و قانونی‌مان حمایت از یکدیگر می‌باشد و این حمایت حد و مرز نظامی و سیاسی در قبال دشمن مشترک ندارد.

٢- مبارزات ملیت‌های تحت ستم در ایران همواره از نوعی پراکندگی برخوردار بوده است و به نظر شما برای رفع این نقیصه چه باید کرد؟

دقیقاً شما به اصل موضوع اشاره کردید و در گذشته ما نیز این موضوع را مطرح کرده بودیم که روند مبارزات ما ملیت‌های تحت ستم از نوعی پراکندگی برخوردار بوده و این آن نقطه ضعف بوده که دشمن توانسته بهره ببرد.

در این مورد می‌توانیم اشاره بکنیم به اشتراکات ما ملیت‌های مختلف که اشتراکاتی که بین ما وجود دارد بیش از اختلاف نظرهای ماست.

ببینید ما در چارچوب یک جغرافیا از سوی یک دشمن ،مشترکاً مورد ستم واقع شده‌ایم. و در نتیجه به این هدف و باور رسیدیم که تنها با یک ایران فدرال می‌توانیم از ظلم و ستم رهایی پیدا کرده و به امنیت و آزادی برسیم. در این سه نقطه مهم همه ما ملیت‌های مختلف تحتِ ستم با یکدیگر آن نقطه مشترک برای مبارزه‌ای مشترک را تشکیل می‌دهیم.

حال چگونه می‌خواهیم این مشکل پراکندگی را برطرف کنیم بر میگردد به اینکه همه ملیت‌ها در صفی واحد و اتفاق بر مبارزه‌ای مشترک دست زنیم که البته ناگفته نماند که در حال حاضر این پراکندگی رنگ باخته و بسیار نزدیکتر شده و کارها و قدم‌های بزرگی برداشته شده و خصوصاً ابتکار ایجاد کنگره ملیت‌های ایران فدرال یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته می‌باشد و این خودش بخشی بزرگ از اختلاف‌نظرها را حل نموده و تعامل و همکاری‌های بسیاری صورت گرفته و نکته پایانی همان ادغام یا یکی شدن بر علیه دشمن مشترک، مبارزه‌ای هماهنگ را شروع کردن باقی مانده است که این هم به نظر ما حل شدنی است و امید داریم که این نقطه ضعف پراکندگی نیز برای همیشه روزنه‌اش بسته خواهد شد. چرا که همه ما احزاب ملیت‌های مختلف برای از پس گرفتن حق و دفاع از کرامت انسان خویش داریم دفاع می‌کنیم و چیزی برای باختن دیگر نداریم که بخواهیم صرف نظر از اشتراک در مبارزه‌ای همانگ زنیم. و موضوع خود اینکه فدرالیزم چگونه و به چه صورت اجرا می‌شود بحث و تبادل نظرات درحال جاری شدن هست و نکته مهمی که ما ملیت‌های تحت ستم به آن باید بصورت پررنگ توجه داشته باشیم این است که در کنار فعالیت ما فدرال‌خواهان احزاب سرتاسری و تمامیت‌خواه نیز در حال فعالیت هستند که باید مورد توجه قرار دهیم که نزدیکی و هماهنگی بین ما بسیار بسیار مهم می‌باشد و باید این امر مورد توجه همه ما احزاب و ملیت‌ها باشد.

٣- رژیم مستبد حاکم همواره با برچسب و افترا مبارزات ملیت‌های تحت ستم را وابسته به بیگانگان معرفی کرده است. آیا این افتراها می‌تواند تأثیری بر برداشت مردم دیگر مناطق از این مبارزات داشته باشد؟ برای ابطال این توطئه رژیم چه راهی باید در پیش گرفت؟

در این رابطه با افترا و اتهاماتی که دشمن به ما و مبارزات عدالت‌خواهانه‌مان وارد می‌کند هیچگونه تأثیری بر تخریب اذهان مردم ندارد، زیرا شناختی که مردم امروز از رژیم فاشیست و تمامیت‌خواه دارند کمتر از آن شناختی که ما احزاب داریم نیست و مردم امروز مردمی آگاه به مکر دشمن و حامی مبارزات ما هستند و رژیم کارش حمله به مخالفین می‌باشد چه در بعد جنگ‌های رو در رو و درگیری‌های نظامی و چه در جنگ رسانه‌ای، و اتهام تراشی برای بدنام جلوه دادن احزاب از اهم ابزارهای دشمن می‌باشد و دنیا و مردم مبارزات ما را از روی دیدگاه‌ها و اهداف ما دنبال و قضاوت می‌کنند.

٤- دیدگاه کلی شما در مورد خیزش حزب دمکرات در این مقطع زمانی چه می‌باشد؟

در یک جمله چنین می‌توان به این سوال پاسخ داد که شرایط امروز و خیزش فعلی حزب دمکرات نیاز بود و به خوبی رهبری و اعضای حزب دمکرات به این موضوع واقف و عملاً ابتکار عمل را در دست گرفتند و همانگونه که شاهد هستیم پاسخ مردم کوردستان به این خیزش مثبت ارزیابی شد و ما نیز همراه با ملت مظلوم کورد این ابتکار عمل حزب دمکرات را شروعی بدون توقف و پایان می‌بینیم و رژیم در شرایط فعلی در باتلاقی جهانی دست و پا میزند و آن قدرت گذشته را دیگر هرگز ندارد، و بهترین زمان برای پوشش دادن به آرمان‌های یک قرن ستم و سرکوب می‌باشد.

و در پایان جا دارد تا اعدام جنایتکارانه بیش از بیست تن از فرزندان اهل سنت کورد را به خانواده این شهدا و ملت دردکشیده کوردستان و جامعه اهل سنت تسلیت عرض نموده و خود را شریک در داغ این عزیزان بدانیم.

ماهیت فاشیست این رژیم در دو بعد ملی و مذهبی آشکار و عیان است و در دشمنی با ادیان غیر شیعی و خصوصاً اهل سنت یک رژیم فاشیسم مذهبی و شناخته شده است و با شمشیر دو لبه‌ای ما ملیت‌های مختلف را مورد ستم و سرکوب قرار داده است و نیاز است تا جامعه اهل سنت در قبال این جنایات سکوت نکرده و با سکوت خویش راه را برای سرکوب‌های بیشتر باز نکنند. به عنوان احزابی که در چارچوب جغرافیای ایران برای عدالت مبارزه می‌کنیم سرکوب و اعدام فعالین اهل سنت جنایتی نابخشودنی و برگی دیگر از جنایات رژیم بر علیه ما ملیت‌هاست.

زیرا این دین و زبان و فرهنگ و جغرافیای مردمان ماست که با حاکمیت استبداد متفاوت و مغایر است و دشمن از دو ناحیه ملی و مذهبی مردمان ما را مورد ستم و سرکوب قرار داده است. ما هرگز ظلم را در هر بعدی که باشد نپذیرفته و با آن سر ستیز و مبارزه داریم.

با تشکر از شما و همکاران گرامی‌تان که این فرصت را در اختیار ما گذاشتید.