کوردستان میدیا

سه شنبه 29 بهمن 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شرکت حزب دمکرات در کنفرانس مبارزه با مواد مخدر

17:36 - 20 شهریور 1398

کوردستان میدیا: هیئتی از ارگان روابط عمومی حزب دمکرات کوردستان ایران در کنفرانس پروژه مبارزه با مواد مخدر شرکت کرد.

تاریخ ٢٠ شهریور ١٣٩٨ خورشیدی، هیئتی از ارگان روابط عمومی حزب دمکرات کوردستان ایران، بنا به دعوت رسمی سازمان‌های مدنی شهرستان "کویه"، در کنفرانس پروژه مبارزه با مواد مخدر شرکت نمود.

این کنفرانس در تالار هیئت رئیسه دانشگاه کویه برگزار شد.

این کنفرانس از سوی انستیتوی رفرم برای توسعه از سوی یک سازمان نروژی برگزار شد.

همچنین، در این کنفرانس ده‌ها شخصیت علمی و مسئولین حکومتی و غیر حکومتی حضور داشتند.