کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

عمار الحکیم: گروە‌هایی هستند کە با حملە بە دفاتر احزاب بە دنبال بی‌ثباتی عراق هستند

12:11 - 25 دی 1400

"عمار الحکیم" رهبر جریان "الحکمە" در توییتی تاکید کردە است که هدف قراردادن مقر احزاب و نیروهای سیاسی عراقی حاکی از وجود یک "برنامه مشکوک" برای بی‌ثبات کردن و تهدید امنیت کشور است.

"الحکیم" ضمن محکوم کردن این اقدام‌ها، خواستار پاسخگویی دست اندرکاران و حامیان این حملات شد.

روز جمعه  مقر حزب "تقدم" به رهبری "محمد الحلبوسی" رئیس پارلمان عراق که اخیرا برای دومین دوره به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد، مورد حمله قرار گرفت.

حزب "تقدم" در بیانیه‌ای با محکومیت حمله به مقر خود در "الاعظمیه" توسط گروهی افزود که این اقدام تروریستی، همزمان با دستاوردهایی است که ما در همکاری با شرکای سیاسی خود در کشور به دست آورده‌ایم.

ناظران امور عراق بر این باورند کە رژیم ایران با تحریک و حمایت از گروەهای وابستە خود بە دنبال ایجاد آشوب و تفرقە در این کشور بودە و بە رای مردم این کشور هیچ اهمیتی نمی‌دهد.