کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فعالیت‌های تبلیغی اعضای حدکا در داخل کشور

18:26 - 21 تیر 1391