کوردستان میدیا

جمعه 15 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قباد طالبانی از مسئول اجرایی حزب دمکرات تشکر و قدردانی کرد

18:07 - 1 مرداد 1398

کوردستان میدیا: معاون نخست وزیران اقلیم کوردستان طی نامەای از مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران تقدیر و تشکر کرد.

متن نامە بدین شرح است:

جناب مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران 

سلامی گرم و صمیمانه...

با درود فراوان، تبریک و تهنیت شما را دریافت نمودم، ما نیز در این کابینە امیدواریم با حمایت مردم و همە جریان‌ها، فرایند خدمتگزای هموطنان و رشد و بالندگی اقلیم کوردستان را بە سمت پیشرفت سوق بدهیم و حاکمیتی شایستە بنیان بگذاریم کە مایە افتخار عموم باشد.

با نهایت توان سعی بر آن خواهیم داشت کە همبستگی و اتحاد میان همە جریان‌های سیاسی را در راستای منافع اجتماعی مردم کوردستان حفظ کنیم. با سپاس دوبارە آرزوی ما موفقیت شما می‌باشد.

با سپاس
قباد طالبانی
معاون نخست وزیران