کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

قتل‌عام سالهای ٦٧ رژیم اسلامی ایران در کردستان

23:48 - 23 شهریور 1391

قتل‌عام سالهای ٦٧ رژیم اسلامی ایران در کردستان