کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ماجد شنگالی: تجربە اقلیم کوردستان عراق در سوریە نیز تکرار خواهد شد

16:46 - 25 دی 1400

"ماجد شنگالی" نماینده حزب دموکرات کوردستان در پارلمان عراق مدعی شد کە "روسیە" موافق ایجاد تحولاتی در ساختار سیاسی – اداری "سوریە" است و احتمالا تجربە موفق اقلیم کوردستان عراق در این کشور تکرار شود و کوردهای این کشور نیز بتوانند حکومت محلی خود را داشتە باشند.

"شنگالی" ادعا کرد کە بە فرمان "روسیە" رژیم ایران بیش از ٧٥ درصد از نیروهایش را از "سوریە" خارج کردە است.

این نماینده حزب دموکرات کوردستان در پارلمان عراق بە نقل از "سرگئی لاوروف" وزیر خارجە روسیە در توییتی نوشتە است: "تجربە اقلیم کوردستان عراق مقبول و موافق تکرار این تجربە موفق در سوریە نیز هستیم" .

بە گفتە "شنگالی" تحولاتی جدی در ترسیم نقشە تازە منطقە در راە است، اما سیاسیون عراق این کشور را از نقش آفرینی در هر سناریویی به دلیل درگیری هایشان، محروم می کنند.