کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مراسم ٢٤ اسفندماە در کمپ "جژنیکان" برگزار شد

16:39 - 26 اسفند 1399

بە مناسبت ٢٤ اسفندماە سالروز تاسیس اتحادیە زنان دمکرات کوردستان ایران، در کمپ "جژنیکان" مراسم باشکوهی برگزار شد.

این مراسم با سرود ملی "ئەی ڕەقیب" از سوی گروە سرود و ادای احترام بە مقام شامخ شهیدان کورد و کوردستان شروع شد.

در بخش اول این مراسم زنان کمپ "جژنیکان" غذاهای سنتی کوردەواری کە بخشی از فرهنگ ملت کورد می‌باشد را آمادە کردە بودند.

سپس از طرف "شنە‌ درودگر" دبیر اتحادیە زنان دمکرات کوردستان ایران پیام این اتحادیە بە مناسبت ٢٤اسفندماە تقدیم شد.

بعد از آن سرودی بە ‌نام "خەباتی ژنان" از طرف گروە سرود تقدیم شد.

در ادامە این مراسم "کریم پرویزی" عضو هیات اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت ٢٤ اسفندماە در رابطە با شان و منزلت زنان مبارز کوردستان و جهان سخنانی را ارائە کرد.

در بخش دیگر این مراسم "زکیە سدقی" شعری تحت عنوان "ژنان نێو شۆڕش" و خانم "گرینگ پیرۆتی" موضوعی بەنام "سڵاو لە ژنە کورد" اجرا کردند.

همچنین "مهربان دهقان" آواز کوردی "ئەز کچم کچا کوردانم" و "هیوا باتوتە" نیز آوازی بە نام "دایە"، در این مراسم پیشکش کردند.

در این مراسم از ٣٢ زن مبارز کە ٢٠ سال از عمرشان را صف مبارزە علیە متجاوزان خاک کوردستان بودەاند از سوی کمیتە زنان کمپ "جژنیکان" با تقدیم "جامانە و گل" قدردانی شد.

 این هدایا از سوی "مروارید مولودی، لیلا ربانی، مهناز چگین، آمین آذرمهر" بە این زنان مبارز تقدیم شد.

این مراسم با شادی و پایکوبی شرکت کنندگان پایان یافت.