کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مراسم نوروزی در "دێگەڵە" برگزار شد

11:11 - 1 فروردین 1400

روز جمعە، مورخ ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٩، مراسم عید نوروز و فرا رسیدن سال نو کوردی در "دێگەڵە" با حضور شماری از پیشمرگە و اعضای حزب دمکرات کوردستان ایران برگزار شد.

این مراسم با سرود ملی "ئەی ڕەقیب" و یک دقیقە سکوت بە احترام روح مطهر شهدای کورد و کوردستان آغاز شد.

در ادامە مراسم "علی سورانی" مسئول کمپ "دێگەڵە" در پیام نوروزی خود ضمن تبریک این روز فرخندە، اشارەای داشتند بە اهمیت تاریخی مراسم نوروز برای ملت کورد

در ادامە مراسم شعری تحت عنوان "نەورۆز" از سوی شاعر جوان "رامیار شاهمرادی" تقدیم حضار شد.

"هادی عزیزی" محقق تاریخ در ادامە اشارەای کوتاە بە تاریخ نوروز و ارتباط آن با ملت کورد داشتند.

سپاس پیام نوروزی اتحادیەهای" جوانان، دانشجویان و زنان دمکرات کوردستان ایران" از سوی "پیشوا مردانی" مسئول کمیتە اتحادیە دانشجویان "دێگەڵە" تقدیم حضار شد.

در بخش بعدی مراسم آتش نوروز از سوی "بداغ بداغی" مربی آموزشگاه دستگاه فرماندهی نیروی پیشمرگ کوردستان و خانم "خاتون شریفیان" همسر شهید "حسین ستمدیدە" روشن شد.

بخش پایانی مراسم نیز با "هەڵپەڕکێ" کوردی بە اتمام رسید.