کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مراسم نوروزی در کمپ "جێژنیکان" برگزار شد

11:15 - 1 فروردین 1400

روز جمعە، مورخ ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٩، مراسمی با شکوە نوروز در کمپ "جێژنیکان" حزب دمکرات کوردستان ایران برگزار شد.

این مراسم با سرود ملی "ئەی ڕەقیب" و یک دقیقە سکوت بە احترام روح مطهر شهدای کورد و کوردستان آغاز شد.

در ادمە مراسم "کریم پرویزی" عضو هیات اجرایی حزب دمکرات کورستان ایران، ضمن تبریک این روز فرخندە، اشارەای کوتاە بە اهمیت نوروز برای ملت کورد داشتند.

پیام اتحادیەهای "جوانان، دانشجویان و زنان دمکرات کوردستان ایران" از سوی "دانا راست خدیو" پیشمرگە حزب قرائت شد.

در بخشی دیگر از مراسم شعری تحت عنوان "من بەڕێوەم" از سوی ماموستا "بێبەش" تقدیم حضار شد.

در ادامە "ساحل خادمی" پیشمرگە حزب، شعری با گویش کلهری تقدیم حضار کرد.

"شیرعلی" نیز" لاوکی" را با گویش کرمانجی، تقدیم شرکت کنندگان کرد.

همچنین آوازی کوردی تحت عنوان "نەورۆز" از سوی "عثمان رحمانی" و با دف نوازی "سامان دهناد" پیشمرگ حزب دمکرات اجرا شد.

ادامە مراسم همراه بود با اجرای "هەڵپەڕکێ" از سوی گروه هەڵپەڕکێ پیشمرگان حزب.

در بخشی دیگر مراسم مشعل آتش نوروزی از سوی "فاتح حیرانی، مهناز چگین، رقیە صمدی و نصرت احمدزادە" تحویل چهار فرزند شهید " چالاک اسماعیلی، ریباز و هنار خزری و جهان عزیزی" دادە و آتش نوروزی از سوی این فرزندان شهدا روشن شد.

مراسم با شادی و سرور پایان یافت.