کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، هفتمین نشست خود را برگزار کرد

18:09 - 14 تیر 1397

کوردستان میدیا: در هفتمین اجلاس مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران مجموعه‌ای از مباحث مهم مطرح گردید و در مورد مسائل مهمی نیز تصمیم‌گیری شد.

بنابر گزارش رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، روز دوشنبه یازدهم تیرماه ١٣٩٧شمسی، هفتمین نشست مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در مقر رهبری کومله زحمت‌کشان کوردستان برگزار شد.

روز دوشنبه، هیئت‌هایی از احزاب دمکرات کوردستان ایران، کومله کوردستان ایران، سازمان خبات کوردستان ایران، حزب دمکرات کوردستان و کومله زحمتکشان کوردستان، در مقر رهبری کومله زحمتکشان نشستی برگزار کردند و چندین مساله مهم را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای جلسه و بعد از تصویب دستور کار نشست، بخش اول دستور کار مذکور به بررسی تلاش و فعالیت میان دو نشست مرکز اختصاص یافت که از سوی مسئول مرکز، "عطا ناصر سقزی" عضو هیئت اجرایی کومله زحمتکشان کوردستان، گزارشی ارائه گردید.

در بخش دیگر این نشست برای تصویب لوگوی پیشنهادی مرکز، بحث‌هایی شکل گرفت که بعد از ارائه چندین نظر و پیشنهاد از سوی حاضرین، یک لوگو رسمی برای مرکز همکاری به تصویب رسید.

نکته‌ای دیگر از دستور کار هفتمین نشست مرکز همکاری، به بحث در باب تشکیل مرکز یا تعین سخنگو یا نماینده‌ای بلند پایه در حوزه روابط بین‌اللمل اختصاص یافته بود که از سوی مرکز موظف گردد و همچنین در صورت رضایت جناح‌ها، پلاتفرمی برای آن نوشته شود و مکانیسم کاری آن نیز مشخص گردد.

بحث دیگری که در این جلسه مطرح شد حمایت حاضرین از برگزاری نشستی با حضور شخص اول هر پنج حزب حاضر در مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بود و قرار بر آن شد که در آینده‌ای نزدیک این طرح اجرائی شود.

مسائل و موضوعات هفتمین نشست مرکز همکاری بعد از چندین ساعت بحث و گفت‌وگو پایان یافت.