کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مسابقات بین المللی "کیک بوکسینگ" در "هەولێر" برگزار شد

11:27 - 9 اسفند 1399

روز جمعە ٨ اسفندماه مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ در شهر "هەولێر" با شرکت چندین ورزشکار از کشورهای منطقە برگزار شد.

در این مسابقات ورزشکارانی از کشورهای "عراق، ترکیە و ایران " نیز شرکت داشتند. سازمان "کوبو" برگزاری این مسابقات را بر عهدە داشت.

در این مسابقات یکی از اعضای اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران هم شرکت داشت.

" امیر پویا " عضو اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران و اهل شهر "ورمێ" در این مسابقات بین المللی شرکت داشت و بر حریف خود غلبه کرد.

نامبردە در ١٨ مسابقە در سطح کوردستان، ایران و جهان شرکت کردە کە در تمام این مسابقات توانستە مدال نخست را کسب کند.

" امیر پویا " سال ١٣٦٧ در روستای " موانا " در شهر "ورمێ" متولد شدە است.

همچنین در این مسابقات یک ورزشکار عرب بە دلیل افکار فاشیستی با حریف کورد خود مبارزە نکرد و  این ورزشکار عرب بە عنوان بازندە مسابقه اعلام گردید.