کوردستان میدیا

پنجشنبه 15 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی حزب دمکرات بە مناسبت ٢٢ بهمن پیامی توییتری منتشر نمود

22:12 - 19 بهمن 1398

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، بە مناسبت ٢٢ بهمن پیامی توییتری را منتشر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

حزب دمکرات کوردستان ایران از ابتدای سرکار آمدن جمهوری اسلامی، این رژیم را نپذیرفتە و مبارزات خود را در راستای دمکراسی ادامه داده است، مبارزه‌ای کە سابقە ۷۴ سالە دارد. دمکراسی‌ای که در آن حقوق فردی و گروهی محفوظ بوده وملت کوردهمچون دیگر ملتهای ایران، صاحب کرامت و حاکم سرنوشت خود باشد.

در آستانه ۲۲ بهمن، سالروز پایان دیکتاتوری شاهنشاهی، درود می‌فرستیم به‌ همه آنانی که در راه آزادی و‌ دمکراسی تلاش کرده‌اند، بە امید پایان توتالیتاریسم دینی.