کوردستان میدیا

دوشنبه 23 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی حزب دمکرات طی پیامی با زلزلەزدگان کوردستان ترکیە ابراز همدردی نمود

16:04 - 7 بهمن 1398

متن پیام بدین شرح است:

زلزله کوردستان ترکیە کە روز جمعه، چهارم دی‌ماه به وقوع پیویست، با نهایت تاسف فراوان باعث جان باختن و مجروح‌شدن صدها تن و همچنین آوارگی و خسارت مادی فراوان به مردم این بخش کوردستان شد.

تا کنون نیز از سرنوشت شماری از مردم زلزلەزده کە در زیر آوار خانەهای خود گرفتار ماندەاند، هنوز اطلاعی در دست نیست و این گمان می‌رود کە آمار کشتەشدگان و زخمی‌ها بیشتر شود.

رنج و درد این حادثە دلخراش، علی‌الخصوص در این فصل سرما و یخبندان برای بستگان و خویشاوندان قربانیان و مجروحان این حادثە بیشتر می‌شود.

در رابطە با این فاجعە کە بر سر هموطنان این بخش از کوردستان آمدە است، مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانوادە قربانیان و مصدومان و بە ویژە نجات‌یافتەگان این زلزلە عرض می‌کنیم. امیدواریم مجروحان این حادثە هر چە زودتر بهبود یابند.

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری