کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرائی حزب دمکرات، نشستی با اعضا و حامیان حزب در نروژ داشت

11:05 - 16 مهر 1397

کوردستان میدیا: مسئول اجرائی حزب دمکرات کوردستان ایران طی نشستی در نروژ، با اعضا و حامیان حزب دیداری رسمی به عمل آورد.

روز پنج‌شنبه دوازده مهرماه ١٣٩٧ شمسی، مصطفی هجری، مسئول اجرائی حزب دمکرات کوردستان ایران، با اعضا و حامیان حزب در نروژ، دیداری داشت.

در ابتدای نشست شهلا یارحسینی و هیوا احمدی از تشریف فرمائی مصطفی هجری، تشکر و قدردانی کردند .

سپس مسئول اجرائی حزب در رابطه با کنگره شانزدهم و آخرین تحولات مربوط به این کنگره و حزب، سخنانی ایراد کرد.

بعد از سخنان هجری، حاضرین نظرات و سخنان خود را در این رابطه بیان کردند.

همچنین در همین مکان و بعد از نشست عمومی، نشست دیگری با حضور اعضای کمیته‌ی حزب دمکرات در نروژ، برگزار شد که طی آن مجموعه‌ای از مباحث در باب سازماندهی و امور دیگر حزبی، مطرح گردید.